قیمت شیرالات کی دبلیو سی دی ۱۴۰۰

اکثر برندهای شیرالات ایرانی در دی ماه لیست قیمت جدید ارائه دادند و این لیست قیمت ها توام با افزایش قیمت بوده است. در همین راستا شرکت شیرالات کی دبلیو سی در دی ماه ۱۴۰۰ لیست قیمت جدیدی ارائه داده که در ادامه آنرا برای شما تدوین و آماده کرده ایم .

لوکس شیر اولین سایت تخصصی شیرالات در ایران با بهترین برندهای شیرالات ایرانی و شیرالات خارجی

بهترین شیرالات ایرانی و مقایسه آن توسط کارشناسان لوکس شیر را مشاهده نمایید.

برای مشاهده آرشیو کامل قیمت شیرالات کی دبلیو سی کلیک نمایید.

دانلود قیمت شیرالات کی دبلیو سی دی 1400

قیمت شیرالات  کی دبلیو سی دی ۱۴۰۰

نام مدل قیمت (ریال) لینک محصول
ست شیرآلات کی دبلیو سی مدل زئوس کروم ۶۳,۲۰۰,۰۰۰ ۱
ست شیرآلات کی دبلیو سی مدل آوا کروم ۸۳,۷۰۰,۰۰۰ ۲
ست شیرآلات کی دبلیو سی مدل ریتا کروم ۸۰,۲۰۰,۰۰۰ ۴
ست شیرآلات کی دبلیو سی مدل ورونا کروم ۹۲,۷۰۰,۰۰۰ ۵
ست شیرآلات کی دبلیو سی مدل زو کروم ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶
ست شیرآلات کی دبلیو سی مدل کواترو کروم ۶۵,۲۰۰,۰۰۰ ۷
ست شیرآلات کی دبلیو سی مدل زئوس سفید ۶۵,۶۰۰,۰۰۰ ۸
ست شیرآلات کی دبلیو سی مدل زئوس مشکی ۶۶,۸۰۰,۰۰۰ ۹
ست شیرآلات کی دبلیو سی مدل آوا سفید ۸۳,۴۰۰,۰۰۰ ۱۰
ست شیرآلات کی دبلیو سی مدل آوا مشکی ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱
ست شیرآلات کی دبلیو سی مدل ریتا سفید ۸۳,۴۰۰,۰۰۰ ۱۲
ست شیرآلات کی دبلیو سی مدل ریتا مشکی ۸۳,۴۰۰,۰۰۰ ۱۳
ست شیرآلات کی دبلیو سی مدل ورونا مشکی ۹۷,۵۰۰,۰۰۰ ۱۵
ست شیرآلات کی دبلیو سی زو مشکی ۱۰۴,۸۰۰,۰۰۰ ۱۶
ست شیرآلات کی دبلیو سی مدل کواترو مشکی ۶۸,۸۰۰,۰۰۰ ۱۷
شیرآلات آشپزخانه شاوری کی دبلیو سی مدل ورونا پول دان ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ ۱۸
شیرآلات آشپزخانه کی دبلیو سی مدل ریتا سفید ۲۴,۶۰۰,۰۰۰ ۱۹
شیرآلات آشپزخانه کی دبلیو سی مدل کونوس کروم ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ ۲۰
شیرآلات آشپزخانه شاوری کی دبلیو سی مدل ایو کروم ۳۵,۷۰۰,۰۰۰ ۲۱
شیرآلات آشپزخانه شاوری کی دبلیو سی مدل ایو آنتیک PVD ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲
شیرآلات آشپزخانه کی دبلیو سی مدل ریتا کروم ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۲۳
شیرآلات آشپزخانه شاوری کی دبلیو سی مدل ریتا کروم ۳۹,۱۰۰,۰۰۰ ۲۴
شیرآلات آشپزخانه کی دبلیو سی مدل ریتا تاچ کروم ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵
شیرآلات آشپزخانه شاوری کی دبلیو سی مدل زو کروم ۳۶,۷۰۰,۰۰۰ ۲۷
شیرآلات آشپزخانه شاوری کی دبلیو سی مدل اینوکس کروم ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ ۲۸
شیرآلات آشپزخانه کی دبلیو سی مدل آوا کروم ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹
شیرآلات آشپزخانه شاوری کی دبلیو سی مدل آوا کروم ۴۹,۴۰۰,۰۰۰ ۳۰
شیرالات آشپزخانه کی دبلیو سی مدل ورونا کروم ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ ۳۱
شیرالات آشپزخانه شاوری کی دبلیو سی مدل ورونا پول دان سفید ۴۰,۶۰۰,۰۰۰ ۳۲
شیرالات آشپزخانه کی دبلیو سی دوکاره مدل زو کروم ۳۸,۹۰۰,۰۰۰ ۳۳
شیرالات روشویی کی دبلیو سی مدل زئوس کروم ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ ۳۴
شیرالات حمام کی دبلیو سی مدل زئوس کروم ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ۳۵
شیرالات حمام کی دبلیو سی ترموستاتیک مدل زئوس کروم ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ۳۶
شیرالات توالت کی دبلیو سی دستگیره راست مدل زئوس کروم ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ ۳۷
شیرالات توالت کی دبلیو سی ترموستاتیک مدل زئوس کروم ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸
شیرالات روشویی کی دبلیو سی مدل آوا کروم ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ ۳۹
شیرالات روشویی کی دبلیو سی پایه بلند مدل آوا کروم ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ ۴۰
شیرالات حمام کی دبلیو سی مدل آوا کروم ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ ۴۱
شیرالات توالت کی دبلیو سی دستگیره راست مدل آوا کروم ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ ۴۲
شیرالات روشویی کی دبلیو سی مدل جنسیس کروم ۹,۱۰۰,۰۰۰ ۴۳
شیرالات حمام کی دبلیو سی مدل جنسیس کروم ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ ۴۴
شیرالات توالت کی دبلیو سی ترموستاتیک مدل جنسیس کروم ۱۰,۶۰۰,۰۰۰ ۴۵
شیرالات روشویی کی دبلیو سی مدل ریتا کروم ۱۸,۱۰۰,۰۰۰ ۴۶
شیرالات روشویی کی دبلیو سی پایه بلند مدل ریتا کروم ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ ۴۷
شیرالات حمام کی دبلیو سی مدل ریتا کروم ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ ۴۸
شیرالات توالت کی دبلیو سی مدل ریتا کروم ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۴۹
شیرالات روشویی کی دبلیو سی مدل ورونا کروم ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ ۵۰
شیرالات روشویی کی دبلیو سی پایه بلند مدل ورونا کروم ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۵۱
شیرالات حمام کی دبلیو سی مدل ورونا کروم ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ ۵۲
شیرالات توالت کی دبلیو سی مدل ورونا کروم ۲۴,۷۰۰,۰۰۰ ۵۳
شیرالات روشویی کی دبلیو سی مدل زو کروم ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ ۵۴
شیرالات حمام کی دبلیو سی مدل زو کروم ۲۲,۴۰۰,۰۰۰ ۵۵
شیرالات توالت کی دبلیو سی مدل زو کروم ۲۰,۱۰۰,۰۰۰ ۵۶
شیرالات روشویی کی دبلیو سی مدل کواترو کروم ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ ۵۷
شیرالات حمام کی دبلیو سی مدل کواترو کروم ۲۳,۶۰۰,۰۰۰ ۵۸
شیرالات توالت کی دبلیو سی مدل کواترو کروم ۲۰,۷۰۰,۰۰۰ ۵۹
شیرالات روشویی کی دبلیو سی هوشمند مدل هارمونیا کروم ۴۶,۳۰۰,۰۰۰ ۶۲
شیرالات روشویی کی دبلیو سی آوا الکترونیکی کروم ۵۰,۴۰۰,۰۰۰ ۶۳
شیرالات روشویی کی دبلیو سی آوا الکترونیکی لایت کروم ۵۱,۶۰۰,۰۰۰ ۶۴
شیرالات روشویی کی دبلیو سی زئوس الکترونیکی کروم ۵۱,۸۰۰,۰۰۰ ۶۵
شیرالات آشپزخانه کی دبلیو سی مدل ریتا مشکی ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۶
شیرالات آشپزخانه شاوری کی دبلیو سی مدل اینوکس سفید ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ ۶۸
شیرالات آشپزخانه شاوری کی دبلیو سی مدل اینوکس مشکی ۲۹,۷۰۰,۰۰۰ ۶۹
شیرالات آشپزخانه کی دبلیو سی دوکاره مدل زو سفید ۳۹,۷۰۰,۰۰۰ ۷۰
علم یونیکا کی دبلیو سی دو پارچه اوراکل S کروم دایره ۳۵,۸۰۰,۰۰۰ ۷۱
شیرالات آشپزخانه کی دبلیو سی دوکاره مدل زو مشکی ۴۰,۱۰۰,۰۰۰ ۷۲
شیرالات آشپزخانه کی دبلیو سی مدل آوا مشکی ۲۴,۲۰۰,۰۰۰ ۷۳
شیرالات آشپزخانه کی دبلیو سی مدل آوا سفید ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۷۴
شیرالات آشپزخانه کی دبلیو سی مدل ورونا سفید ۲۶,۷۰۰,۰۰۰ ۷۵
شیرالات آشپزخانه کی دبلیو سی مدل ورونا مشکی ۲۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷۶
شیرالات آشپزخانه کی دبلیو سی مدل کونوس سفید ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ ۷۷
شیرالات آشپزخانه کی دبلیو سی مدل کونوس مشکی ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ ۷۸
شیرالات آشپزخانه شاوری کی دبلیو سی مدل ایو مشکی ۳۶,۹۰۰,۰۰۰ ۷۹
شیرالات آشپزخانه شاوری کی دبلیو سی مدل ایو سفید ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ ۸۰
شیرالات آشپزخانه شاوری کی دبلیو سی مدل زو سفید ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ ۸۱
شیرالات آشپزخانه شاوری کی دبلیو سی مدل زو مشکی ۳۷,۹۰۰,۰۰۰ ۸۲
شیرالات روشویی کی دبلیو سی مدل زئوس سفید ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ ۸۳
شیرالات حمام کی دبلیو سی مدل زئوس سفید ۲۳,۳۰۰,۰۰۰ ۸۴
شیرالات توالت کی دبلیو سی دستگیره راست مدل زئوس سفید ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ ۸۵
شیرالات روشویی کی دبلیو سی مدل زئوس مشکی ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۸۶
شیرالات حمام کی دبلیو سی مدل زئوس مشکی ۲۳,۷۰۰,۰۰۰ ۸۷
شیرالات توالت کی دبلیو سی دستگیره راست مدل زئوس مشکی ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۸۸
شیرالات روشویی کی دبلیو سی مدل آوا سفید ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ ۸۹
شیرالات روشویی کی دبلیو سی پایه بلند مدل آوا سفید ۲۵,۶۰۰,۰۰۰ ۹۰
شیرالات حمام کی دبلیو سی مدل آوا سفید ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۹۱
شیرالات توالت کی دبلیو سی دستگیره راست مدل آوا سفید ۱۹,۷۰۰,۰۰۰ ۹۲
شیرالات روشویی کی دبلیو سی مدل آوا مشکی ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ ۹۳
شیرالات روشویی کی دبلیو سی پایه بلند مدل آوا مشکی ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۹۴
شیرالات حمام کی دبلیو سی مدل آوا مشکی ۲۳,۴۰۰,۰۰۰ ۹۵
شیرالات توالت کی دبلیو سی مدل آوا مشکی ۲۰,۱۰۰,۰۰۰ ۹۶
شیرالات روشویی کی دبلیو سی مدل ریتا سفید ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ ۹۷
شیرالات روشویی کی دبلیو سی پایه بلند مدل ریتا سفید ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸
شیرالات حمام کی دبلیو سی مدل ریتا سفید ۲۱,۴۰۰,۰۰۰ ۹۹
شیرالات توالت کی دبلیو سی مدل ریتا سفید ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ۱۰۰
شیرالات روشویی کی دبلیو سی مدل ورونا سفید ۱۹,۷۰۰,۰۰۰ ۱۰۱
شیرالات روشویی کی دبلیو سی پایه بلند مدل ورونا سفید ۲۴,۶۰۰,۰۰۰ ۱۰۲
شیرالات حمام کی دبلیو سی مدل ورونا سفید ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۳
شیرالات روشویی کی دبلیو سی مدل زو سفید ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ ۱۰۴
شیرالات حمام کی دبلیو سی مدل زو سفید ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ ۱۰۵
شیرالات توالت کی دبلیو سی مدل زو سفید ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ ۱۰۶
شیرالات روشویی کی دبلیو سی مدل زو مشکی ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۷
شیرالات حمام کی دبلیو سی مدل زو مشکی ۲۳,۶۰۰,۰۰۰ ۱۰۸
شیرالات توالت کی دبلیو سی مدل زو مشکی ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱۰۹
شیرالات روشویی کی دبلیو سی مدل کواترو مشکی ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۱۱۰
شیرالات حمام کی دبلیو سی مدل کواترو مشکی ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ ۱۱۱
شیرالات توالت کی دبلیو سی مدل کواترو مشکی ۲۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱۱۲
شیرالات روشویی کی دبلیو سی آکوا الکترونیکی سفید ۵۳,۱۰۰,۰۰۰ ۱۱۳
شیرالات روشویی کی دبلیو سی آکوا الکترونیکی لایت سفید ۵۴,۲۰۰,۰۰۰ ۱۱۴
شیرالات روشویی کی دبلیو سی آوا الکترونیکی لایت سفید ۵۲,۴۰۰,۰۰۰ ۱۱۵
شیرالات روشویی کی دبلیو سی زئوس الکترونیک سفید ۵۲,۶۰۰,۰۰۰ ۱۱۶
شیرالات روشویی کی دبلیو سی مدل ورونا مشکی ۲۰,۱۰۰,۰۰۰ ۱۱۷
شیرالات روشویی کی دبلیو سی پایه بلند مدل ورونا مشکی ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۸
شیرالات حمام کی دبلیو سی مدل ورونا مشکی ۲۴,۴۰۰,۰۰۰ ۱۱۹
شیرالات توالت کی دبلیو سی مدل ورونا مشکی ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ ۱۲۰
شیرالات روشویی کی دبلیو سی مدل ریتا مشکی ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ ۱۲۱
شیرالات حمام کی دبلیو سی مدل ریتا مشکی ۲۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱۲۲
شیرالات روشویی کی دبلیو سی مدل ریتا مشکی ۲۴,۴۰۰,۰۰۰ ۱۲۳
شیرالات توالت کی دبلیو سی مدل ریتا مشکی ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ ۱۲۴
مغزی توالت توکار مرکزی کی دبلیو سی ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ ۱۲۵
توالت توکار کی دبلیو سی مدل آوا کروم ۲۲,۸۰۰,۰۰۰ ۱۲۶
توالت توکار کی دبلیو سی مدل زو کروم ۲۲,۳۰۰,۰۰۰ ۱۲۷
مغزی حمام توکار مرکزی کی دبلیو سی ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ ۱۲۸
حمام توکار کی دبلیو سی تیپ دو مدل آوا کروم ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ ۱۲۹
حمام توکار کی دبلیو سی تیپ دو مدل آوا سفید ۲۴,۱۰۰,۰۰۰ ۱۳۰
حمام توکار کی دبلیو سی تیپ سه مدل آوا سفید ۳۳,۳۰۰,۰۰۰ ۱۳۱
حمام توکار کی دبلیو سی تیپ دو مدل آوا مشکی ۲۴,۴۰۰,۰۰۰ ۱۳۲
حمام توکار کی دبلیو سی تیپ دو مدل زو کروم ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۳
حمام توکار کی دبلیو سی تیپ دو مدل زو سفید ۲۳,۹۰۰,۰۰۰ ۱۳۴
حمام توکار کی دبلیو سی تیپ دو مدل زو مشکی ۲۴,۲۰۰,۰۰۰ ۱۳۵
مغزی روشویی توکار مرکزی کی دبلیو سی کروم ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ ۱۳۶
روشویی توکار کی دبلیو سی مدل آوا کروم ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ ۱۳۷
روشویی توکار کی دبلیو سی مدل آوا سفید ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۸
روشویی توکار کی دبلیو سی مدل آوا مشکی ۲۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱۳۹
روشویی توکار کی دبلیو سی مدل زو کروم ۲۰,۱۰۰,۰۰۰ ۱۴۰
روشویی توکار کی دبلیو سی مدل زو سفید ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۱
روشویی توکار کی دبلیو سی مدل زو مشکی ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱۴۲
علم یونیکا کی دبلیو سی تک پارچه مدل فیت ایر کروم ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ ۱۴۳
علم یونیکا کی دبلیو سی تک پارچه مدل تنیس کروم ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ ۱۴۴
علم یونیورست کی دبلیو سی دو پارچه مدل اوراکل کروم ۳۳,۹۰۰,۰۰۰ ۱۴۵
علم یونیورست کی دبلیو سی دو پارچه مدل اوراکل کروم ۲ ۳۳,۹۰۰,۰۰۰ ۱۴۶
علم یونیورست کی دبلیو سی دو پارچه اوراکل کروم S دایره ۳۴,۹۰۰,۰۰۰ ۱۴۷
علم یونیورست کی دبلیو سی دو پارچه اوراکل کروم S مربع ۳۴,۹۰۰,۰۰۰ ۱۴۸
علم یونیورست کی دبلیو سی دو پارچه مدل ویژن کروم ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ ۱۴۹
علم یونیورست کی دبلیو سی دو پارچه مدل ویژن کروم ۲ ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۰
علم یونیورست کی دبلیو سی دو پارچه مدل اوتانا کروم ۳۳,۷۰۰,۰۰۰ ۱۵۱
علم یونیکا کی دبلیو سی تک پارچه مدل فیت ایر سفید ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۱۵۲
علم یونیکا کی دبلیو سی تک پارچه مدل تنیس سفید ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ ۱۵۳
علم یونیورست کی دبلیو سی دو پارچه مدل اوراکل سفید ۳۴,۸۰۰,۰۰۰ ۱۵۴
علم یونیورست کی دبلیو سی دو پارچه اوراکل مشکی ۳۵,۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۵

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top