قیمت شیرالات موست آبان ۱۴۰۰

با توجه به رسالت لوکس شیر در بحث اطلاع رسانی درباره شیرالات ، قیمت شیرالات موست را در این مقاله برای شما آماده و تدوین نمودیم لازم به ذکر است این شرکت در لیست ارائه شده در آبان ماه ۱۴۰۰ تغییراتی را نسبت به لیست قبلی ارائه شده در خرداد ماه نداده و لیست قیمت ها یکسان می باشد.شیرآلات لوکس و استاندارد موست را از سایت لوکس شیر خریداری نمایید و با نظرات خود در رابطه با کیفیت محصولات موست ما را یاری نمایید.

بهترین شیرالات ایرانی و مقایسه آن توسط کارشناسان لوکس شیر را مشاهده نمایید.

برای مشاهده آرشیو کامل قیمت شیرالات موست کلیک نمایید.

دانلود قیمت شیرالات موست آبان ۱۴۰۰

دانلود قیمت شیرالات موست آبان 1400

قیمت شیرالات موست 

نام مدل قیمت (ریال) لینک محصول
ست شیرآلات موست مدل اتریش کروم ۷۴,۵۷۰,۰۰۰ ۱
ست شیرآلات موست مدل اتریش رز گلد ۸۶,۳۳۰,۰۰۰ ۲
ست شیرآلات موست مدل آتن رز گلد ۹۳,۸۴۰,۰۰۰ ۳
ست شیرآلات موست مدل اروپا کروم طلا ۳۴,۱۵۰,۰۰۰ ۴
ست شیرآلات موست مدل آکادمی کروم ۳۱,۲۷۰,۰۰۰ ۵
ست شیرآلات موست مدل اکونومی کروم ۲۶,۸۳۰,۰۰۰ ۶
ست شیرآلات موست مدل آلاسکا کروم نیکل ۳۴,۱۵۰,۰۰۰ ۷
ست شیرآلات موست مدل آمازون کروم ۳۶,۱۱۰,۰۰۰ ۸
ست شیرآلات موست مدل آنتیک کروم ۸۱,۷۲۰,۰۰۰ ۹
ست شیرآلات موست مدل آنتیک برنزی ۹۲,۱۵۰,۰۰۰ ۱۰
ست شیرآلات موست مدل ایسلند کروم ۵۹,۴۸۰,۰۰۰ ۱۱
ست شیرآلات موست مدل ایسلند کروم سفید ۷۱,۴۲۰,۰۰۰ ۱۲
ست شیرآلات موست مدل برلین نیکل ۴۳,۴۱۰,۰۰۰ ۱۳
ست شیرآلات موست مدل پارامونت کروم طلا ۳۲,۹۱۰,۰۰۰ ۱۴
ست شیرآلات موست مدل پاریس کروم ۳۰,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵
ست شیرآلات موست مدل پرستیژ کروم ۶۴,۰۶۰,۰۰۰ ۱۶
ست شیرآلات موست مدل جگوار کروم ۶۸,۳۳۰,۰۰۰ ۱۷
ست شیرآلات موست مدل جگوار کروم طلا ۷۱,۸۱۰,۰۰۰ ۱۸
ست شیرآلات موست مدل پنگوئن کروم ۵۲,۶۶۰,۰۰۰ ۱۹
ست شیرآلات موست مدل توکیو کروم ۴۱,۶۲۰,۰۰۰ ۲۰
ست شیرآلات موست مدل راکت کروم ۴۸,۱۱۰,۰۰۰ ۲۱
ست شیرآلات موست مدل رنسانس کروم ۷۰,۰۱۰,۰۰۰ ۲۲
ست شیرآلات موست مدل رنسانس برنزی ۸۶,۶۸۰,۰۰۰ ۲۳
ست شیرآلات موست مدل رویال کروم ۳۴,۱۵۰,۰۰۰ ۲۴
ست شیرآلات موست مدل ژنو نیکل کروم ۸۶,۳۰۰,۰۰۰ ۲۵
ست شیرآلات موست مدل فانسی کروم ۵۷,۰۷۰,۰۰۰ ۲۶
رنگ بندی کروم
 روشویی اتریش  ۱۸,۶۵۰,۰۰۰ ۲۷
 روشویی پایه بلند اتریش ۲۲,۳۷۰,۰۰۰ ۲۸
 توالت اتریش  ۱۷,۲۶۰,۰۰۰ ۲۹
 حمام اتریش  ۲۰,۰۱۰,۰۰۰ ۳۰
 آشپزخانه اتریش  ۱۸,۶۵۰,۰۰۰ ۳۱
 روشویی آکادمی  ۷,۸۹۰,۰۰۰ ۵۰
 روشویی آکادمی  ۷,۶۲۰,۰۰۰ ۵۱
 توالت آکادمی  ۶,۷۰۰,۰۰۰ ۵۲
 حمام آکادمی  ۹,۰۶۰,۰۰۰ ۵۳
 آشپزخانه آکادمی  ۷,۶۲۰,۰۰۰ ۵۴
 آشپزخانه شاوری آکادمی A ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ۵۵
 آشپزخانه شاوری آکادمی C ۱۲,۸۱۰,۰۰۰ ۵۶
 آشپزخانه دیواری آکادمی  ۷,۵۳۰,۰۰۰ ۵۷
 روشویی اکونومی  ۶,۶۸۰,۰۰۰ ۵۸
 روشویی اکونومی  ۷,۱۴۰,۰۰۰ ۵۹
 توالت اکونومی  ۵,۶۲۰,۰۰۰ ۶۰
 حمام اکونومی  ۷,۸۹۰,۰۰۰ ۶۱
 آشپزخانه اکونومی  ۶,۶۴۰,۰۰۰ ۶۲
 آشپزخانه شاوری اکونومی C ۱۲,۷۱۰,۰۰۰ ۶۳
 آشپزخانه دیواری اکونومی  ۶,۶۶۰,۰۰۰ ۶۴
 روشویی آلاسکا  ۸,۵۲۰,۰۰۰ ۶۵
 روشویی آلاسکا  ۷,۸۹۰,۰۰۰ ۶۶
 توالت آلاسکا  ۷,۸۳۰,۰۰۰ ۶۷
 حمام آلاسکا  ۹,۹۱۰,۰۰۰ ۶۸
 آشپزخانه آلاسکا  ۷,۸۹۰,۰۰۰ ۶۹
 آشپزخانه شاوری آلاسکا C ۱۴,۱۲۰,۰۰۰ ۷۰
 آشپزخانه دیواری آلاسکا  ۸,۶۸۰,۰۰۰ ۷۱
 روشویی آمازون  ۹,۳۸۰,۰۰۰ ۷۲
 روشویی آمازون  ۷,۰۹۰,۰۰۰ ۷۳
 توالت آمازون  ۹,۳۸۰,۰۰۰ ۷۴
 حمام آمازون  ۱۰,۲۶۰,۰۰۰ ۷۵
 آشپزخانه آمازون  ۷,۰۹۰,۰۰۰ ۷۶
 آشپزخانه شاوری آمازون B ۱۳,۹۱۰,۰۰۰ ۷۷
 آشپزخانه شاوری آمازون C ۱۲,۴۹۰,۰۰۰ ۷۸
 آشپزخانه دیواری آمازون  ۱۰,۶۳۰,۰۰۰ ۷۹
 روشویی آنتیک  ۲۲,۶۶۰,۰۰۰ ۸۰
 روشویی آنتیک  ۲۴,۰۴۰,۰۰۰ ۸۱
 توالت آنتیک  ۱۹,۲۶۰,۰۰۰ ۸۲
 حمام آنتیک  ۲۰,۵۴۰,۰۰۰ ۸۳
 آشپزخانه آنتیک  ۱۹,۲۶۰,۰۰۰ ۸۴
 روشویی پاریس  ۷,۵۹۰,۰۰۰ ۱۱۱
 روشویی پاریس  ۷,۱۹۰,۰۰۰ ۱۱۲
 توالت پاریس  ۶,۳۲۰,۰۰۰ ۱۱۳
 حمام پاریس  ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۴
 آشپزخانه پاریس  ۷,۱۹۰,۰۰۰ ۱۱۵
 آشپزخانه شاوری پاریس B ۱۴,۷۷۰,۰۰۰ ۱۱۶
 آشپزخانه شاوری پاریس C ۱۱,۹۶۰,۰۰۰ ۱۱۷
 آشپزخانه دیواری پاریس  ۷,۴۴۰,۰۰۰ ۱۱۸
 روشویی پرستیژ  ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱۹
 توالت پرستیژ  ۱۵,۱۸۰,۰۰۰ ۱۲۰
 حمام پرستیژ  ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ ۱۲۱
 آشپزخانه پرستیژ  ۱۵,۱۸۰,۰۰۰ ۱۲۲
 آشپزخانه شاوری پرستیژ B ۱۷,۲۶۰,۰۰۰ ۱۲۳
 روشویی جگوار  ۱۶,۴۲۰,۰۰۰ ۱۲۴
 روشویی جگوار  ۲۱,۳۴۰,۰۰۰ ۱۲۵
 توالت جگوار  ۱۶,۴۲۰,۰۰۰ ۱۲۶
 حمام جگوار  ۱۹,۰۷۰,۰۰۰ ۱۲۷
 آشپزخانه جگوار  ۱۶,۴۲۰,۰۰۰ ۱۲۸
 آشپزخانه شاوری جگوار A ۱۹,۷۰۰,۰۰۰ ۱۲۹
 آشپزخانه شاوری جگوار B ۲۴,۸۲۰,۰۰۰ ۱۳۰
 روشویی ایسلند  ۱۳,۲۶۰,۰۰۰ ۹۰
 توالت ایسلند  ۱۳,۲۶۰,۰۰۰ ۹۱
 حمام ایسلند  ۱۵,۵۲۰,۰۰۰ ۹۲
 آشپزخانه شاوری ایسلند B ۱۷,۴۴۰,۰۰۰ ۹۳
 روشویی برلین  ۸,۸۰۰,۰۰۰ ۹۸
 توالت برلین  ۹,۶۷۰,۰۰۰ ۹۹
 حمام برلین  ۱۳,۹۹۰,۰۰۰ ۱۰۰
 آشپزخانه برلین  ۱۰,۹۵۰,۰۰۰ ۱۰۱
 آشپزخانه فنری دوحالته برلین  ۱۱,۵۸۰,۰۰۰ ۱۰۲
 روشویی پارامونت  ۸,۳۲۰,۰۰۰ ۱۰۳
 روشویی پارامونت  ۸,۰۵۰,۰۰۰ ۱۰۴
 توالت پارامونت  ۷,۰۲۰,۰۰۰ ۱۰۵
 حمام پارامونت  ۹,۵۲۰,۰۰۰ ۱۰۶
 آشپزخانه پارامونت  ۸,۰۵۰,۰۰۰ ۱۰۷
 آشپزخانه شاوری پارامونت B ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ۱۰۸
 آشپزخانه شاوری پارامونت C ۱۳,۴۶۰,۰۰۰ ۱۰۹
 آشپزخانه دیواری پارامونت  ۷,۸۹۰,۰۰۰ ۱۱۰
 روشویی پنگوئن  ۱۲,۱۶۰,۰۰۰ ۱۳۸
 توالت پنگوئن  ۱۲,۱۶۰,۰۰۰ ۱۳۹
 حمام پنگوئن  ۱۴,۰۸۰,۰۰۰ ۱۴۰
 آشپزخانه پنگوئن  ۱۴,۲۶۰,۰۰۰ ۱۴۱
 روشویی توکیو  ۸,۸۱۰,۰۰۰ ۱۴۲
 توالت توکیو  ۸,۴۸۰,۰۰۰ ۱۴۳
 حمام توکیو  ۱۲,۱۲۰,۰۰۰ ۱۴۴
 آشپزخانه توکیو  ۱۲,۲۱۰,۰۰۰ ۱۴۵
 روشویی راکت  ۱۱,۸۵۰,۰۰۰ ۱۴۶
 روشویی راکت  ۷,۴۳۰,۰۰۰ ۱۴۷
 روشویی راکت  ۱۰,۶۱۰,۰۰۰ ۱۴۸
 روشویی راکت قهوه ای ۱۷,۱۵۰,۰۰۰ ۱۴۹
 توالت راکت  ۱۱,۸۵۰,۰۰۰ ۱۵۰
 حمام راکت  ۱۲,۵۶۰,۰۰۰ ۱۵۱
 آشپزخانه راکت  ۱۱,۸۵۰,۰۰۰ ۱۵۲
 آشپزخانه شاوری راکت A ۱۲,۸۷۰,۰۰۰ ۱۵۳
 آشپزخانه شاوری راکت B ۲۰,۸۹۰,۰۰۰ ۱۵۴
 آشپزخانه فنری راکت  ۲۴,۹۷۰,۰۰۰ ۱۵۵
 آشپزخانه فنری راکت نیکل ۲۷,۷۶۰,۰۰۰ ۱۵۶
 آشپزخانه فنری راکت مشکی ۲۷,۷۶۰,۰۰۰ ۱۵۷
 آشپزخانه فنری راکت E ۲۲,۵۶۰,۰۰۰ ۱۵۸
 آشپزخانه فنری راکت F ۲۲,۵۶۰,۰۰۰ ۱۵۹
 آشپزخانه دوکاره راکت A ۲۷,۶۴۰,۰۰۰ ۱۶۰
 آشپزخانه دوکاره راکت B ۴۱,۲۴۰,۰۰۰ ۱۶۱
 روشویی رنسانس  ۱۵,۸۳۰,۰۰۰ ۱۷۷
 روشویی رنسانس  ۲۰,۵۷۰,۰۰۰ ۱۷۸
 توالت رنسانس  ۱۷,۶۶۰,۰۰۰ ۱۷۹
 حمام رنسانس  ۲۰,۶۹۰,۰۰۰ ۱۸۰
 آشپزخانه رنسانس  ۱۵,۸۳۰,۰۰۰ ۱۸۱
 آشپزخانه شاوری رنسانس B ۱۷,۹۲۰,۰۰۰ ۱۸۲
 روشویی رویال  ۸,۵۲۰,۰۰۰ ۱۹۰
 روشویی رویال  ۷,۸۹۰,۰۰۰ ۱۹۱
 توالت رویال  ۷,۸۳۰,۰۰۰ ۱۹۲
 حمام رویال  ۹,۹۱۰,۰۰۰ ۱۹۳
 آشپزخانه رویال  ۷,۸۹۰,۰۰۰ ۱۹۴
 آشپزخانه شاوری رویال B ۱۵,۸۳۰,۰۰۰ ۱۹۵
 آشپزخانه شاوری رویال C ۱۴,۱۲۰,۰۰۰ ۱۹۶
 آشپزخانه دیواری رویال  ۸,۶۸۰,۰۰۰ ۱۹۷
 روشویی ژنو  ۱۹,۱۹۰,۰۰۰ ۲۰۶
 توالت ژنو  ۱۹,۱۹۰,۰۰۰ ۲۰۷
 حمام ژنو  ۲۶,۲۳۰,۰۰۰ ۲۰۸
 آشپزخانه ژنو  ۲۱,۶۹۰,۰۰۰ ۲۰۹
 روشویی فانسی  ۱۳,۲۶۰,۰۰۰ ۲۱۰
 روشویی فانسی  ۱۷,۱۲۰,۰۰۰ ۲۱۱
 توالت فانسی  ۱۳,۲۶۰,۰۰۰ ۲۱۲
 حمام فانسی  ۱۵,۵۲۰,۰۰۰ ۲۱۳
 آشپزخانه فانسی  ۱۵,۰۳۰,۰۰۰ ۲۱۴
 آشپزخانه شاوری فانسی B ۱۷,۴۴۰,۰۰۰ ۲۱۵
 رزگلد
 روشویی اتریش  ۲۱,۵۹۰,۰۰۰ ۳۲
 روشویی اتریش  ۲۶,۸۹۰,۰۰۰ ۳۳
 توالت اتریش  ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ ۳۴
 حمام اتریش  ۲۲,۷۵۰,۰۰۰ ۳۵
 آشپزخانه اتریش  ۲۱,۵۹۰,۰۰۰ ۳۶
 روشویی آتن  ۲۰,۸۹۰,۰۰۰ ۳۷
 روشویی آتن  ۲۶,۱۰۰,۰۰۰ ۳۸
 توالت آتن  ۲۰,۰۱۰,۰۰۰ ۳۹
 حمام آتن  ۲۶,۰۳۰,۰۰۰ ۴۰
 آشپزخانه شاوری آتن  B ۲۶,۹۱۰,۰۰۰ ۴۱
کروم طلا
 روشویی اروپا  ۸,۵۲۰,۰۰۰ ۴۲
 روشویی اروپا  ۷,۸۹۰,۰۰۰ ۴۳
 توالت اروپا  ۷,۸۳۰,۰۰۰ ۴۴
 حمام اروپا  ۹,۹۱۰,۰۰۰ ۴۵
 آشپزخانه اروپا  ۷,۸۹۰,۰۰۰ ۴۶
 آشپزخانه شاوری اروپا  B ۱۵,۸۳۰,۰۰۰ ۴۷
 آشپزخانه شاوری اروپا  C ۱۴,۱۲۰,۰۰۰ ۴۸
 آشپزخانه دیواری اروپا  ۸,۶۸۰,۰۰۰ ۴۹
کروم سفید
 روشویی ایسلند  ۱۵,۹۳۰,۰۰۰ ۸۵
 توالت ایسلند  ۱۵,۹۳۰,۰۰۰ ۸۶
 حمام ایسلند  ۱۸,۶۵۰,۰۰۰ ۸۷
 آشپزخانه شاوری ایسلند  B ۲۰,۹۱۰,۰۰۰ ۸۸
کروم طلا
 روشویی جگوار  ۱۷,۲۶۰,۰۰۰ ۱۳۱
 توالت جگوار  ۱۷,۲۶۰,۰۰۰ ۱۳۲
 حمام جگوار  ۲۰,۰۳۰,۰۰۰ ۱۳۳
 آشپزخانه جگوار  ۱۷,۲۶۰,۰۰۰ ۱۳۴
 آشپزخانه شاوری جگوار  B ۲۶,۰۸۰,۰۰۰ ۱۳۵
مسی
 روشویی رنسانس  ۱۹,۷۹۰,۰۰۰ ۱۸۴
 روشویی رنسانس  ۲۵,۷۴۰,۰۰۰ ۱۸۵
 توالت رنسانس  ۲۲,۱۳۰,۰۰۰ ۱۸۶
 حمام رنسانس  ۲۴,۹۷۰,۰۰۰ ۱۸۷
 آشپزخانه رنسانس  ۱۹,۷۹۰,۰۰۰ ۱۸۸
 آشپزخانه شاوری رنسانس  B ۲۲,۵۱۰,۰۰۰ ۱۸۹
برنزی
 روشویی آنتیک  ۲۲,۶۶۰,۰۰۰ ۸۵
 روشویی آنتیک  ۲۸,۲۷۰,۰۰۰ ۸۶
 توالت آنتیک  ۲۲,۶۶۰,۰۰۰ ۸۷
 حمام آنتیک  ۲۴,۱۷۰,۰۰۰ ۸۸
 آشپزخانه آنتیک  ۲۲,۶۶۰,۰۰۰ ۸۹
 روشویی راستیک چوبی ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ ۱۶۸
 روشویی چوبی ۳۳,۸۱۰,۰۰۰ ۱۶۹
 توالت چوبی ۲۳,۰۴۰,۰۰۰ ۱۷۰
 حمام چوبی ۴۶,۱۶۰,۰۰۰ ۱۷۱
 آشپزخانه شاوری چوبی ۳۴,۶۷۰,۰۰۰ ۱۷۲
سفید طلایی
 روشویی ریالتو  ۳۷,۶۰۰,۰۰۰ ۱۹۸
 روشویی ریالتو  ۴۳,۷۱۰,۰۰۰ ۱۹۹
 توالت ریالتو  ۳۹,۰۶۰,۰۰۰ ۲۰۰
 آشپزخانه ریالتو کلاسیک  ۳۹,۸۴۰,۰۰۰ ۲۰۱
چوبی طلایی
 روشویی راستیک  ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ ۱۷۳
 روشویی  ۳۳,۸۱۰,۰۰۰ ۱۷۴
 توالت  ۲۳,۰۴۰,۰۰۰ ۱۷۵
 حمام  ۴۶,۱۶۰,۰۰۰ ۱۷۶
مشکی
 روشویی زوریخ  ۱۸,۱۷۰,۰۰۰ ۲۰۲
 توالت زوریخ  ۱۵,۵۷۰,۰۰۰ ۲۰۳
 حمام زوریخ  ۲۵,۱۶۰,۰۰۰ ۲۰۴
 آشپزخانه شاوری زوریخ  B ۲۸,۷۰۰,۰۰۰ ۲۰۵
نیکل طلا
 آشپزخانه شاوری جگوار  B ۲۷,۰۵۰,۰۰۰ ۱۳۶
 آشپزخانه شاوری جگوار  ۲۹,۳۶۰,۰۰۰ ۱۳۷
متفرقه
 آشپزخانه فنری راکت سفید-سبز ۲۶,۷۴۰,۰۰۰ ۱۶۲
 آشپزخانه فنری راکت سفید-قرمز ۲۶,۷۴۰,۰۰۰ ۱۶۳
 آشپزخانه تصفیه آب راکت کروم سفید ۲۷,۷۶۰,۰۰۰ ۱۶۴
 آشپزخانه تصفیه آب راکت کروم مشکی ۲۷,۷۶۰,۰۰۰ ۱۶۵
 آشپزخانه تصفیه آب راکت کروم قرمز ۲۷,۷۶۰,۰۰۰ ۱۶۶
 آشپزخانه تصفیه آب راکت کروم آبی ۲۷,۷۶۰,۰۰۰ ۱۶۷
 آشپزخانه تصفیه آب رنسانس نیکل ۴۴,۳۹۰,۰۰۰ ۱۸۳

قیمت شیرالات موست آبان ۱۴۰۰ و سایر قیمت شیرالات را در سایت لوکس شیر مشاهده نمایید.

ما را در شبکه های اجتماعی نیز دنبال نمایید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top