قیمت شیرالات شیبه دی ۱۴۰۰

با توجه به تغییرات قیمت اکثر محصولات در حوزه صنعت ساختمان در بخش شیرآلات در این مقاله آخرین لیست قیمت شیرآلات شیبه دی ۱۴۰۰ را برای شما آماده و تدوین نموده ایم.برای آشنایی بیشتر با شیرآلات ساختمانی سایت لوکس شیر اولین سایت تخصصی شیرآلات ساختمانی را دنبال نمایید.

بهترین شیرالات ایرانی و مقایسه آن توسط کارشناسان لوکس شیر را مشاهده نمایید.

برای مشاهده آرشیو کامل قیمت شیرالات شیبه کلیک نمایید.

آشنایی بیشتر با شیرآلات شیبه 

قیمت شیرالات شیبه دی ۱۴۰۰

 قیمت شیرالات شیبه دی 1400

قیمت شیرالات شیبه

نام مدل قیمت (تومان) لینک محصول
ست شیرالات شیبه مدل اروند کروم ۵۶,۲۱۰,۰۰۰ ۱
ست شیرالات شیبه مدل لاوان کروم ۴۹,۵۹۷,۰۰۰ ۲
ست شیرالات شیبه مدل قشم کروم ۴۴,۶۶۵,۰۰۰ ۳
ست شیرالات شیبه مدل کیش کروم ۴۲,۱۵۰,۰۰۰ ۴
ست شیرالات شیبه مدل کرخه کروم ۴۶,۳۳۰,۰۰۰ ۵
ست شیرالات شیبه مدل خزر کروم ۴۰,۷۱۰,۰۰۰ ۶
ست شیرالات شیبه مدل جیحون کروم ۴۱,۷۲۰,۰۰۰ ۷
ست شیرالات شیبه مدل البرز کروم ۳۷,۹۲۰,۰۰۰ ۸
ست شیرالات شیبه مدل مهر کروم ۳۳,۳۴۰,۰۰۰ ۹
ست شیرالات شیبه مدل سپیدان کروم ۵۵,۸۶۰,۰۰۰ ۱۰
ست شیرالات شیبه مدل تابان طلایی ۶۷,۱۱۰,۰۰۰ ۱۱
ست شیرالات شیبه مدل تابان کروم ۵۶,۰۸۰,۰۰۰ ۱۲
ست شیرالات شیبه مدل ماهان کروم ۴۸,۳۱۰,۰۰۰ ۱۳
ست شیرالات شیبه مدل ماهان سفید کروم ۵۲,۶۱۰,۰۰۰ ۱۴
ست شیرالات شیبه مدل آبان کروم ۳۳,۳۴۰,۰۰۰ ۱۵
ست شیرالات شیبه مدل هامون کروم ۵۱,۷۳۰,۰۰۰ ۱۶
ست شیرالات شیبه مدل هامون سفید کروم ۵۶,۰۳۰,۰۰۰ ۱۷
ست شیرالات شیبه مدل مهتاب کروم ۴۲,۷۴۰,۰۰۰ ۱۸
ست شیرالات شیبه مدل مهتاب سفید کروم ۴۷,۰۴۰,۰۰۰ ۱۹
شیرالات آشپزخانه شاوری شیبه مدل اروند کروم ۲۰,۱۲۰,۰۰۰ ۲۰
شیرالات آشپزخانه شیبه مدل اروند کروم ۱۳,۷۲۰,۰۰۰ ۲۱
شیرالات روشویی شیبه مدل اروند کروم ۱۲,۱۲۰,۰۰۰ ۲۲
شیرالات حمام شیبه مدل اروند کروم ۱۷,۱۳۰,۰۰۰ ۲۳
شیرالات توالت شیبه مدل اروند کروم ۱۳,۲۴۰,۰۰۰ ۲۴
شیرالات آشپزخانه شاوری شیبه مدل لاوان کروم ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ ۲۵
شیرالات آشپزخانه شیبه مدل لاوان کروم ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲۶
شیرالات روشویی شیبه مدل لاوان کروم ۱۱,۰۵۰,۰۰۰ ۲۷
شیرالات حمام شیبه مدل لاوان کروم ۱۴,۴۹۰,۰۰۰ ۲۸
شیرالات توالت شیبه مدل لاوان کروم ۱۱,۹۵۷,۰۰۰ ۲۹
شیرالات آشپزخانه شاوری شیبه مدل قشم کروم ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ ۳۰
شیرالات آشپزخانه شیبه مدل قشم کروم ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ۳۱
شیرالات روشویی شیبه مدل قشم کروم ۱۰,۰۲۰,۰۰۰ ۳۲
شیرالات حمام شیبه مدل قشم کروم ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ۳۳
شیرالات توالت شیبه مدل قشم کروم ۹,۰۳۵,۰۰۰ ۳۴
شیرالات آشپزخانه شاوری شیبه مدل کیش کروم ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ ۳۵
شیرالات آشپزخانه شیبه مدل کیش کروم ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ۳۶
شیرالات روشویی شیبه مدل کیش کروم ۸,۶۰۰,۰۰۰ ۳۷
شیرالات حمام شیبه مدل کیش کروم ۱۲,۷۵۰,۰۰۰ ۳۸
شیرالات توالت شیبه مدل کیش کروم ۸,۷۰۰,۰۰۰ ۳۹
شیرالات آشپزخانه شاوری شیبه مدل کرخه کروم ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ ۴۰
شیرالات آشپزخانه شیبه مدل کرخه کروم ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ۴۱
شیرالات روشویی شیبه مدل کرخه کروم ۱۰,۶۳۰,۰۰۰ ۴۲
شیرالات حمام شیبه مدل کرخه کروم ۱۴,۳۵۰,۰۰۰ ۴۳
شیرالات توالت شیبه مدل کرخه کروم ۹,۲۵۰,۰۰۰ ۴۴
شیرالات آشپزخانه شاوری شیبه مدل خزر کروم ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ ۴۵
شیرالات آشپزخانه شیبه مدل خزر کروم ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ۴۶
شیرالات روشویی شیبه مدل خزر کروم ۸,۸۰۰,۰۰۰ ۴۷
شیرالات حمام شیبه مدل خزر کروم ۱۳,۰۶۰,۰۰۰ ۴۸
شیرالات توالت شیبه مدل خزر کروم ۸,۵۵۰,۰۰۰ ۴۹
شیرالات آشپزخانه شاوری شیبه مدل جیحون کروم ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ ۵۰
شیرالات آشپزخانه شیبه مدل جیحون کروم ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ۵۱
شیرالات روشویی شیبه مدل جیحون کروم ۹,۰۴۰,۰۰۰ ۵۲
شیرالات حمام شیبه مدل جیحون کروم ۱۳,۱۲۰,۰۰۰ ۵۳
شیرالات توالت شیبه مدل جیحون کروم ۹,۲۶۰,۰۰۰ ۵۴
شیرالات آشپزخانه شیبه مدل البرز کروم ۱۰,۵۳۰,۰۰۰ ۵۵
شیرالات روشویی شیبه مدل البرز کروم ۹,۲۰۰,۰۰۰ ۵۶
شیرالات حمام شیبه مدل البرز کروم ۱۰,۰۹۰,۰۰۰ ۵۷
شیرالات توالت شیبه مدل البرز کروم ۸,۱۰۰,۰۰۰ ۵۸
شیرالات آشپزخانه شیبه مدل مهر کروم ۸,۸۷۰,۰۰۰ ۵۹
شیرالات روشویی شیبه مدل مهر کروم ۷,۴۵۰,۰۰۰ ۶۰
شیرالات حمام شیبه مدل مهر کروم ۹,۶۹۰,۰۰۰ ۶۱
شیرالات توالت شیبه مدل مهر کروم ۷,۳۳۰,۰۰۰ ۶۲
علم یونیورست شیبه دوکاره مدل کرخه کروم ۱۷,۲۵۰,۰۰۰ ۶۳
علم یونیورست شیبه مدل خزر کروم ۶,۶۶۰,۰۰۰ ۶۴
علم یونیکا شیرالات شیبه مدل خزر سفید ۶,۹۹۰,۰۰۰ ۶۵
شیرالات آشپزخانه شیبه مدل سپیدان کروم ۱۵,۳۱۰,۰۰۰ ۶۶
شیرالات روشویی شیبه مدل سپیدان کروم ۱۱,۰۲۰,۰۰۰ ۶۷
شیرالات حمام شیبه مدل سپیدان کروم ۱۶,۳۶۰,۰۰۰ ۶۸
شیرالات توالت شیبه مدل سپیدان کروم ۱۳,۱۷۰,۰۰۰ ۶۹
شیرالات آشپزخانه شیبه مدل ماهور کروم ۱۱,۰۶۰,۰۰۰ ۷۰
شیرالات روشویی شیبه مدل ماهور کروم ۱۰,۱۳۰,۰۰۰ ۷۱
شیرالات حمام شیبه مدل ماهور کروم ۱۱,۵۱۰,۰۰۰ ۷۲
شیرالات توالت شیبه مدل ماهور کروم ۹,۰۹۰,۰۰۰ ۷۳
شیرالات آشپزخانه شیبه مدل ماهور طلایی ۱۳,۵۶۰,۰۰۰ ۷۴
شیرالات روشویی شیبه مدل ماهور طلایی ۱۲,۳۳۰,۰۰۰ ۷۵
شیرالات حمام شیبه مدل ماهور طلایی ۱۴,۰۱۰,۰۰۰ ۷۶
شیرالات توالت شیبه مدل ماهور طلایی ۱۱,۴۹۰,۰۰۰ ۷۷
شیرالات آشپزخانه شیبه مدل هامون کروم ۱۴,۳۸۰,۰۰۰ ۷۸
شیرالات روشویی شیبه مدل هامون کروم ۱۱,۶۸۰,۰۰۰ ۷۹
شیرالات حمام شیبه مدل هامون کروم ۱۴,۰۵۰,۰۰۰ ۸۰
شیرالات توالت شیبه مدل هامون کروم ۱۱,۶۲۰,۰۰۰ ۸۱
شیرالات آشپزخانه شیبه مدل هامون سفید کروم ۱۵,۵۸۰,۰۰۰ ۸۲
شیرالات روشویی شیبه مدل هامون سفید کروم ۱۲,۶۸۰,۰۰۰ ۸۳
شیرالات حمام شیبه مدل هامون سفید کروم ۱۵,۱۵۰,۰۰۰ ۸۴
شیرالات توالت شیبه مدل هامون سفید کروم ۱۲,۶۲۰,۰۰۰ ۸۵
شیرالات آشپزخانه شیبه مدل مهتاب کروم ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ ۸۶
شیرالات روشویی شیبه مدل مهتاب کروم ۹,۶۴۰,۰۰۰ ۸۷
شیرالات حمام شیبه مدل مهتاب کروم ۱۳,۰۵۰,۰۰۰ ۸۸
شیرالات توالت شیبه مدل مهتاب کروم ۱۰,۷۵۰,۰۰۰ ۸۹
شیرالات آشپزخانه شیبه مدل مهتاب سفید کروم ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ۹۰
شیرالات روشویی شیبه مدل مهتاب سفید کروم ۱۰,۶۴۰,۰۰۰ ۹۱
شیرالات حمام شیبه مدل مهتاب سفید کروم ۱۴,۱۵۰,۰۰۰ ۹۲
شیرالات توالت شیبه مدل مهتاب سفید کروم ۱۰,۷۵۰,۰۰۰ ۹۳
شیر آشپزخانه شیبه مدل آفتاب کروم ۱۱,۱۸۰,۰۰۰ ۹۴
شیرالات روشویی شیبه مدل آفتاب کروم ۸,۵۹۰,۰۰۰ ۹۵
شیرالات حمام شیبه مدل آفتاب کروم ۱۱,۷۳۰,۰۰۰ ۹۶
شیرالات توالت شیبه مدل آفتاب کروم ۸,۹۸۰,۰۰۰ ۹۷
شیرالات آشپزخانه شیبه مدل آفتاب مشکی کروم ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹۸
شیر روشویی شیبه مدل آفتاب مشکی کروم ۸,۷۵۰,۰۰۰ ۹۹
شیرالات حمام شیبه مدل آفتاب مشکی کروم ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱۰۰
شیرالات توالت شیبه مدل آفتاب مشکی کروم ۹,۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۱
شیرالات آشپزخانه شیبه مدل آفتاب سفید کروم ۱۲,۳۸۰,۰۰۰ ۱۰۲
شیرالات روشویی شیبه مدل آفتاب سفید کروم ۹,۵۹۰,۰۰۰ ۱۰۳
شیرالات حمام شیبه مدل آفتاب سفید کروم ۱۲,۸۳۰,۰۰۰ ۱۰۴
شیرالات توالت شیبه مدل آفتاب سفید کروم ۹,۹۸۰,۰۰۰ ۱۰۵
شیرالات آشپزخانه شیبه مدل پانیذ کروم ۱۳,۱۱۰,۰۰۰ ۱۰۶
شیرالات روشویی شیبه مدل پانیذ کروم ۱۱,۰۲۰,۰۰۰ ۱۰۷
شیرالات حمام شیبه مدل پانیذ کروم ۱۳,۰۶۰,۰۰۰ ۱۰۸
شیرالات توالت شیبه مدل پانیذ کروم ۹,۹۱۰,۰۰۰ ۱۰۹
شیرالات آشپزخانه شیبه مدل پانیذ مشکی ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱۰
شیرالات روشویی شیبه مدل پانیذ مشکی ۱۴,۸۵۰,۰۰۰ ۱۱۱
شیرالات حمام شیبه مدل پانیذ مشکی ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ ۱۱۲
شیرالات توالت شیبه مدل پانیذ مشکی ۱۴,۰۸۰,۰۰۰ ۱۱۳
شیرالات آشپزخانه شیبه مدل پانیذ طلایی ۱۵,۸۶۰,۰۰۰ ۱۱۴
شیرالات روشویی شیبه مدل پانیذ طلایی ۱۳,۲۲۰,۰۰۰ ۱۱۵
شیرالات حمام شیبه مدل پانیذ طلایی ۱۵,۵۶۰,۰۰۰ ۱۱۶
شیرالات توالت شیبه مدل پانیذ طلایی ۱۲,۳۱۰,۰۰۰ ۱۱۷
شیرالات آشپزخانه شیبه مدل روژان کروم ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ ۱۱۸
شیرالات روشویی شیبه مدل روژان کروم ۱۵,۱۵۰,۰۰۰ ۱۱۹
شیرالات حمام شیبه مدل روژان کروم ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ ۱۲۰
شیرالات توالت شیبه مدل روژان کروم ۱۳,۹۴۰,۰۰۰ ۱۲۱
شیرالات روشویی شیبه پایه بلند مدل روژان کروم ۲۰,۷۷۰,۰۰۰ ۱۲۲
شیرالات آشپزخانه شاوری شیبه مدل دنا کروم ۲۷,۶۱۰,۰۰۰ ۱۲۳
شیرالات آشپزخانه شیبه مدل ماهان کروم ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ ۱۲۴
شیرالات توالت شیبه مدل ماهان کروم ۹,۹۰۰,۰۰۰ ۱۲۵
شیرالات روشویی شیبه مدل ماهان کروم ۸,۹۰۰,۰۰۰ ۱۲۶
شیرالات حمام شیبه مدل ماهان کروم ۱۲,۵۵۰,۰۰۰ ۱۲۷
شیرالات آشپزخانه شیبه مدل تابان طلایی ۱۸,۲۵۰,۰۰۰ ۱۲۸
شیرالات توالت شیبه مدل تابان طلایی ۱۲,۶۵۰,۰۰۰ ۱۲۹
شیرالات روشویی شیبه مدل تابان طلایی ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ ۱۳۰
شیرالات حمام شیبه مدل تابان طلایی ۱۶,۱۰۰,۰۰۰ ۱۳۱
شیرالات آشپزخانه شیبه مدل تابان کروم ۱۵,۶۵۰,۰۰۰ ۱۳۲
شیرالات توالت شیبه مدل تابان کروم ۱۰,۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۳
شیرالات روشویی شیبه مدل تابان کروم ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱۳۴
شیرالات حمام شیبه مدل تابان کروم ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۵
شیرالات آشپزخانه شیبه مدل آبان کروم ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۶
شیرالات توالت شیبه مدل آبان کروم ۶,۵۵۰,۰۰۰ ۱۳۷
شیرالات روشویی شیبه مدل آبان کروم ۶,۶۶۰,۰۰۰ ۱۳۸
شیرالات حمام شیبه مدل آبان کروم ۸,۷۴۰,۰۰۰ ۱۳۹
شیرالات آشپزخانه شیبه مدل ماهان سفید کروم ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱۴۰
شیرالات توالت شیبه مدل ماهان سفید کروم ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ ۱۴۱
شیرالات روشویی شیبه مدل ماهان سفید کروم ۹,۹۰۰,۰۰۰ ۱۴۲
شیرالات حمام شیبه مدل ماهان سفید کروم ۱۳,۶۵۰,۰۰۰ ۱۴۳
شیرالات آشپزخانه شیبه مدل سپیدان سفید کروم ۱۳,۸۵۰,۰۰۰ ۱۴۴
شیرالات روشویی شیبه مدل سپیدان سفید کروم ۹,۹۵۰,۰۰۰ ۱۴۵
شیرالات حمام شیبه مدل سپیدان سفید کروم ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ ۱۴۶
شیرالات توالت شیبه مدل سپیدان سفید کروم ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱۴۷
شیرالات آشپزخانه شیبه مدل تابان سفید طلایی ۱۷,۱۵۰,۰۰۰ ۱۴۸
شیرالات روشویی شیبه مدل تابان سفید طلایی ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ ۱۴۹
شیرالات حمام شیبه مدل تابان سفید طلایی ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۰
شیرالات توالت شیبه مدل تابان سفید طلایی ۱۱,۵۵۰,۰۰۰ ۱۵۱
شیرالات آشپزخانه شیبه مدل آناهید سفید کروم ۱۸,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵۲
شیرالات روشویی شیبه مدل آناهید سفید کروم ۱۵,۶۵۰,۰۰۰ ۱۵۳
شیرالات حمام شیبه مدل آناهید سفید کروم ۱۶,۶۵۰,۰۰۰ ۱۵۴
شیرالات توالت شیبه مدل آناهید سفید کروم ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ ۱۵۵

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top