جدیدترین قیمت شیرالات شیبه اردیبهشت ۱۴۰۱


با توجه به تغییرات قیمت اکثر محصولات در حوزه صنعت ساختمان در بخش شیرآلات در این مقاله جدیدترین قیمت شیرآلات شیبه اردیبهشت ۱۴۰۱ را برای شما آماده و تدوین نموده ایم.برای آشنایی بیشتر با شیرآلات ساختمانی سایت لوکس شیر اولین سایت تخصصی شیرآلات ساختمانی را دنبال نمایید.

برای مشاهده آرشیو کامل قیمت شیرالات شیبه کلیک نمایید.

آشنایی بیشتر با شیرآلات شیبه 

مشاهده آرشیو لیست قیمت شیرالات ایرانی و شیرالات خارجی کلیک کنید

جدیدترین قیمت شیرالات شیبه اردیبهشت ۱۴۰۱

جدیدترین قیمت شیرالات شیبه اردیبهشت 1401

جدیدترین قیمت شیرالات شیبه اردیبهشت ۱۴۰۱

نام مدل قیمت (تومان) لینک محصول
ست شیرالات شیبه مدل اروند کروم ۶۶,۶۵۰,۰۰۰ ۱
ست شیرالات شیبه مدل لاوان کروم ۵۸,۸۵۰,۰۰۰ ۲
ست شیرالات شیبه مدل قشم کروم ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳
ست شیرالات شیبه مدل کیش کروم ۴۹,۹۵۰,۰۰۰ ۴
ست شیرالات شیبه مدل کرخه کروم ۵۴,۹۵۰,۰۰۰ ۵
ست شیرالات شیبه مدل خزر کروم ۴۸,۴۰۰,۰۰۰ ۶
ست شیرالات شیبه مدل جیحون کروم ۴۹,۶۵۰,۰۰۰ ۷
ست شیرالات شیبه مدل البرز کروم ۴۵,۱۰۰,۰۰۰ ۸
ست شیرالات شیبه مدل مهر کروم ۳۹,۴۵۰,۰۰۰ ۹
ست شیرالات شیبه مدل سپیدان کروم ۶۶,۳۰۰,۰۰۰ ۱۰
ست شیرالات شیبه مدل تابان طلایی ۷۸,۳۵۰,۰۰۰ ۱۱
ست شیرالات شیبه مدل تابان کروم ۶۶,۷۰۰,۰۰۰ ۱۲
ست شیرالات شیبه مدل ماهان کروم ۵۷,۳۵۰,۰۰۰ ۱۳
ست شیرالات شیبه مدل ماهان سفید کروم ۶۲,۶۵۰,۰۰۰ ۱۴
ست شیرالات شیبه مدل آبان کروم ۳۹,۴۵۰,۰۰۰ ۱۵
ست شیرالات شیبه مدل هامون کروم ۶۱,۴۵۰,۰۰۰ ۱۶
ست شیرالات شیبه مدل هامون سفید کروم ۶۶,۷۵۰,۰۰۰ ۱۷
ست شیرالات شیبه مدل مهتاب کروم ۵۰,۸۰۰,۰۰۰ ۱۸
ست شیرالات شیبه مدل مهتاب سفید کروم ۵۵,۹۰۰,۰۰۰ ۱۹
شیرالات آشپزخانه شاوری شیبه مدل اروند کروم ۲۳,۸۵۰,۰۰۰ ۲۰
شیرالات آشپزخانه شیبه مدل اروند کروم ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ ۲۱
شیرالات روشویی شیبه مدل اروند کروم ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ ۲۲
شیرالات حمام شیبه مدل اروند کروم ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ ۲۳
شیرالات توالت شیبه مدل اروند کروم ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۲۴
شیرالات آشپزخانه شاوری شیبه مدل لاوان کروم ۲۱,۸۰۰,۰۰۰ ۲۵
شیرالات آشپزخانه شیبه مدل لاوان کروم ۱۴,۳۵۰,۰۰۰ ۲۶
شیرالات روشویی شیبه مدل لاوان کروم ۱۳,۱۰۰,۰۰۰ ۲۷
شیرالات حمام شیبه مدل لاوان کروم ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ ۲۸
شیرالات توالت شیبه مدل لاوان کروم ۱۴,۲۰۰,۰۰۰ ۲۹
شیرالات آشپزخانه شاوری شیبه مدل قشم کروم ۲۱,۸۰۰,۰۰۰ ۳۰
شیرالات آشپزخانه شیبه مدل قشم کروم ۱۴,۳۵۰,۰۰۰ ۳۱
شیرالات روشویی شیبه مدل قشم کروم ۱۱,۹۵۰,۰۰۰ ۳۲
شیرالات حمام شیبه مدل قشم کروم ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳
شیرالات توالت شیبه مدل قشم کروم ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ۳۴
شیرالات آشپزخانه شاوری شیبه مدل کیش کروم ۲۱,۸۰۰,۰۰۰ ۳۵
شیرالات آشپزخانه شیبه مدل کیش کروم ۱۴,۳۵۰,۰۰۰ ۳۶
شیرالات روشویی شیبه مدل کیش کروم ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ ۳۷
شیرالات حمام شیبه مدل کیش کروم ۱۵,۱۰۰,۰۰۰ ۳۸
شیرالات توالت شیبه مدل کیش کروم ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ ۳۹
شیرالات آشپزخانه شاوری شیبه مدل کرخه کروم ۲۱,۸۰۰,۰۰۰ ۴۰
شیرالات آشپزخانه شیبه مدل کرخه کروم ۱۴,۳۵۰,۰۰۰ ۴۱
شیرالات روشویی شیبه مدل کرخه کروم ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ ۴۲
شیرالات حمام شیبه مدل کرخه کروم ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۴۳
شیرالات توالت شیبه مدل کرخه کروم ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۴۴
شیرالات آشپزخانه شاوری شیبه مدل خزر کروم ۲۱,۸۰۰,۰۰۰ ۴۵
شیرالات آشپزخانه شیبه مدل خزر کروم ۱۴,۳۵۰,۰۰۰ ۴۶
شیرالات روشویی شیبه مدل خزر کروم ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ۴۷
شیرالات حمام شیبه مدل خزر کروم ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ ۴۸
شیرالات توالت شیبه مدل خزر کروم ۱۰,۱۵۰,۰۰۰ ۴۹
شیرالات آشپزخانه شاوری شیبه مدل جیحون کروم ۲۱,۸۰۰,۰۰۰ ۵۰
شیرالات آشپزخانه شیبه مدل جیحون کروم ۱۴,۳۵۰,۰۰۰ ۵۱
شیرالات روشویی شیبه مدل جیحون کروم ۱۰,۷۵۰,۰۰۰ ۵۲
شیرالات حمام شیبه مدل جیحون کروم ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ ۵۳
شیرالات توالت شیبه مدل جیحون کروم ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴
شیرالات آشپزخانه شیبه مدل البرز کروم ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ ۵۵
شیرالات روشویی شیبه مدل البرز کروم ۱۰,۹۵۰,۰۰۰ ۵۶
شیرالات حمام شیبه مدل البرز کروم ۱۱,۹۵۰,۰۰۰ ۵۷
شیرالات توالت شیبه مدل البرز کروم ۹,۶۰۰,۰۰۰ ۵۸
شیرالات آشپزخانه شیبه مدل مهر کروم ۱۰,۵۵۰,۰۰۰ ۵۹
شیرالات روشویی شیبه مدل مهر کروم ۸,۸۰۰,۰۰۰ ۶۰
شیرالات حمام شیبه مدل مهر کروم ۱۱,۴۵۰,۰۰۰ ۶۱
شیرالات توالت شیبه مدل مهر کروم ۸,۶۵۰,۰۰۰ ۶۲
علم یونیورست شیبه دوکاره مدل کرخه کروم ۲۰,۲۵۰,۰۰۰ ۶۳
علم یونیورست شیبه مدل خزر کروم ۷,۸۵۰,۰۰۰ ۶۴
علم یونیکا شیرالات شیبه مدل خزر سفید ۸,۲۵۰,۰۰۰ ۶۵
شیرالات آشپزخانه شیبه مدل سپیدان کروم ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ ۶۶
شیرالات روشویی شیبه مدل سپیدان کروم ۱۳,۱۰۰,۰۰۰ ۶۷
شیرالات حمام شیبه مدل سپیدان کروم ۱۹,۳۵۰,۰۰۰ ۶۸
شیرالات توالت شیبه مدل سپیدان کروم ۱۵,۶۵۰,۰۰۰ ۶۹
شیرالات آشپزخانه شیبه مدل ماهور کروم ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ۷۰
شیرالات روشویی شیبه مدل ماهور کروم ۱۲,۰۵۰,۰۰۰ ۷۱
شیرالات حمام شیبه مدل ماهور کروم ۱۳,۶۵۰,۰۰۰ ۷۲
شیرالات توالت شیبه مدل ماهور کروم ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ ۷۳
شیرالات آشپزخانه شیبه مدل ماهور طلایی ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۷۴
شیرالات روشویی شیبه مدل ماهور طلایی ۱۴,۴۵۰,۰۰۰ ۷۵
شیرالات حمام شیبه مدل ماهور طلایی ۱۶,۴۵۰,۰۰۰ ۷۶
شیرالات توالت شیبه مدل ماهور طلایی ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ۷۷
شیرالات آشپزخانه شیبه مدل هامون کروم ۱۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷۸
شیرالات روشویی شیبه مدل هامون کروم ۱۳,۸۵۰,۰۰۰ ۷۹
شیرالات حمام شیبه مدل هامون کروم ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ ۸۰
شیرالات توالت شیبه مدل هامون کروم ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ ۸۱
شیرالات آشپزخانه شیبه مدل هامون سفید کروم ۱۸,۵۵۰,۰۰۰ ۸۲
شیرالات روشویی شیبه مدل هامون سفید کروم ۱۵,۱۰۰,۰۰۰ ۸۳
شیرالات حمام شیبه مدل هامون سفید کروم ۱۸,۰۵۰,۰۰۰ ۸۴
شیرالات توالت شیبه مدل هامون سفید کروم ۱۵,۰۵۰,۰۰۰ ۸۵
شیرالات آشپزخانه شیبه مدل مهتاب کروم ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ ۸۶
شیرالات روشویی شیبه مدل مهتاب کروم ۱۱,۴۵۰,۰۰۰ ۸۷
شیرالات حمام شیبه مدل مهتاب کروم ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ ۸۸
شیرالات توالت شیبه مدل مهتاب کروم ۱۱,۵۵۰,۰۰۰ ۸۹
شیرالات آشپزخانه شیبه مدل مهتاب سفید کروم ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ ۹۰
شیرالات روشویی شیبه مدل مهتاب سفید کروم ۱۲,۶۵۰,۰۰۰ ۹۱
شیرالات حمام شیبه مدل مهتاب سفید کروم ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ ۹۲
شیرالات توالت شیبه مدل مهتاب سفید کروم ۱۲,۷۵۰,۰۰۰ ۹۳
شیر آشپزخانه شیبه مدل آفتاب کروم ۱۳,۳۵۰,۰۰۰ ۹۴
شیرالات روشویی شیبه مدل آفتاب کروم ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ ۹۵
شیرالات حمام شیبه مدل آفتاب کروم ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ ۹۶
شیرالات توالت شیبه مدل آفتاب کروم ۱۰,۶۵۰,۰۰۰ ۹۷
شیرالات آشپزخانه شیبه مدل آفتاب مشکی کروم ۱۴,۷۵۰,۰۰۰ ۹۸
شیر روشویی شیبه مدل آفتاب مشکی کروم ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ ۹۹
شیرالات حمام شیبه مدل آفتاب مشکی کروم ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ ۱۰۰
شیرالات توالت شیبه مدل آفتاب مشکی کروم ۱۱,۸۵۰,۰۰۰ ۱۰۱
شیرالات آشپزخانه شیبه مدل آفتاب سفید کروم ۱۴,۷۵۰,۰۰۰ ۱۰۲
شیرالات روشویی شیبه مدل آفتاب سفید کروم ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱۰۳
شیرالات حمام شیبه مدل آفتاب سفید کروم ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ ۱۰۴
شیرالات توالت شیبه مدل آفتاب سفید کروم ۱۱,۸۵۰,۰۰۰ ۱۰۵
شیرالات آشپزخانه شیبه مدل پانیذ کروم ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۱۰۶
شیرالات روشویی شیبه مدل پانیذ کروم ۱۳,۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۷
شیرالات حمام شیبه مدل پانیذ کروم ۱۵,۵۵۰,۰۰۰ ۱۰۸
شیرالات توالت شیبه مدل پانیذ کروم ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱۰۹
شیرالات آشپزخانه شیبه مدل پانیذ مشکی ۱۷,۹۵۰,۰۰۰ ۱۱۰
شیرالات روشویی شیبه مدل پانیذ مشکی ۱۵,۰۵۰,۰۰۰ ۱۱۱
شیرالات حمام شیبه مدل پانیذ مشکی ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ ۱۱۲
شیرالات توالت شیبه مدل پانیذ مشکی ۱۳,۸۵۰,۰۰۰ ۱۱۳
شیرالات آشپزخانه شیبه مدل پانیذ طلایی ۱۸,۶۵۰,۰۰۰ ۱۱۴
شیرالات روشویی شیبه مدل پانیذ طلایی ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ ۱۱۵
شیرالات حمام شیبه مدل پانیذ طلایی ۱۸,۴۵۰,۰۰۰ ۱۱۶
شیرالات توالت شیبه مدل پانیذ طلایی ۱۴,۵۵۰,۰۰۰ ۱۱۷
شیرالات آشپزخانه شیبه مدل روژان کروم ۱۹,۸۵۰,۰۰۰ ۱۱۸
شیرالات روشویی شیبه مدل روژان کروم ۱۷,۸۵۰,۰۰۰ ۱۱۹
شیرالات حمام شیبه مدل روژان کروم ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۰
شیرالات توالت شیبه مدل روژان کروم ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ ۱۲۱
شیرالات روشویی شیبه پایه بلند مدل روژان کروم ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱۲۲
شیرالات آشپزخانه شاوری شیبه مدل دنا کروم ۳۲,۸۵۰,۰۰۰ ۱۲۳
شیرالات آشپزخانه شیبه مدل ماهان کروم ۱۶,۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۴
شیرالات توالت شیبه مدل ماهان کروم ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۵
شیرالات روشویی شیبه مدل ماهان کروم ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱۲۶
شیرالات حمام شیبه مدل ماهان کروم ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ۱۲۷
شیرالات آشپزخانه شیبه مدل تابان طلایی ۲۳,۷۰۰,۰۰۰ ۱۲۸
شیرالات توالت شیبه مدل تابان طلایی ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ ۱۲۹
شیرالات روشویی شیبه مدل تابان طلایی ۱۷,۶۵۰,۰۰۰ ۱۳۰
شیرالات حمام شیبه مدل تابان طلایی ۲۰,۷۵۰,۰۰۰ ۱۳۱
شیرالات آشپزخانه شیبه مدل تابان کروم ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ ۱۳۲
شیرالات توالت شیبه مدل تابان کروم ۱۳,۳۵۰,۰۰۰ ۱۳۳
شیرالات روشویی شیبه مدل تابان کروم ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۴
شیرالات حمام شیبه مدل تابان کروم ۱۷,۷۵۰,۰۰۰ ۱۳۵
شیرالات آشپزخانه شیبه مدل آبان کروم ۱۰,۵۵۰,۰۰۰ ۱۳۶
شیرالات توالت شیبه مدل آبان کروم ۸,۶۵۰,۰۰۰ ۱۳۷
شیرالات روشویی شیبه مدل آبان کروم ۸,۸۰۰,۰۰۰ ۱۳۸
شیرالات حمام شیبه مدل آبان کروم ۱۱,۴۵۰,۰۰۰ ۱۳۹
شیرالات آشپزخانه شیبه مدل ماهان سفید کروم ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ ۱۴۰
شیرالات توالت شیبه مدل ماهان سفید کروم ۱۴,۲۵۰,۰۰۰ ۱۴۱
شیرالات روشویی شیبه مدل ماهان سفید کروم ۱۲,۹۵۰,۰۰۰ ۱۴۲
شیرالات حمام شیبه مدل ماهان سفید کروم ۱۷,۸۵۰,۰۰۰ ۱۴۳
شیرالات آشپزخانه شیبه مدل سپیدان سفید کروم ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ ۱۴۴
شیرالات روشویی شیبه مدل سپیدان سفید کروم ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ ۱۴۵
شیرالات حمام شیبه مدل سپیدان سفید کروم ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ ۱۴۶
شیرالات توالت شیبه مدل سپیدان سفید کروم ۱۶,۹۵۰,۰۰۰ ۱۴۷
شیرالات آشپزخانه شیبه مدل تابان سفید طلایی ۲۲,۴۰۰,۰۰۰ ۱۴۸
شیرالات روشویی شیبه مدل تابان سفید طلایی ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ۱۴۹
شیرالات حمام شیبه مدل تابان سفید طلایی ۱۹,۵۵۰,۰۰۰ ۱۵۰
شیرالات توالت شیبه مدل تابان سفید طلایی ۱۵,۰۵۰,۰۰۰ ۱۵۱
شیرالات آشپزخانه شیبه مدل آناهید سفید کروم ۲۳,۷۰۰,۰۰۰ ۱۵۲
شیرالات روشویی شیبه مدل آناهید سفید کروم ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ ۱۵۳
شیرالات حمام شیبه مدل آناهید سفید کروم ۲۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱۵۴
شیرالات توالت شیبه مدل آناهید سفید کروم ۱۷,۹۵۰,۰۰۰ ۱۵۵

لوکس شیر را در شبکه های اجتماعی دنبال نمایید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top