قیمت شیرالات شیبه آذر ۱۴۰۰

با توجه به تغییرات قیمت اکثر محصولات در حوزه صنعت ساختمان در بخش شیرآلات در این مقاله آخرین لیست قیمت شیرآلات شیبه آذر ۱۴۰۰ را برای شما آماده و تدوین نموده ایم.برای آشنایی بیشتر با شیرآلات ساختمانی سایت لوکس شیر اولین سایت تخصصی شیرآلات ساختمانی را دنبال نمایید.

بهترین شیرالات ایرانی و مقایسه آن توسط کارشناسان لوکس شیر را مشاهده نمایید.

برای مشاهده آرشیو کامل قیمت شیرالات شیبه کلیک نمایید.

آشنایی بیشتر با شیرآلات شیبه 

قیمت شیرالات شیبه آذر ۱۴۰۰

 قیمت شیرالات شیبه آذر 1400

قیمت شیرالات شیبه

نام مدل قیمت (ریال) لینک محصول
ست شیرالات شیبه مدل اروند کروم ۵۰,۸۱۵,۰۰۰ ۱
ست شیرالات شیبه مدل لاوان کروم ۴۴,۷۸۰,۰۰۰ ۲
ست شیرالات شیبه مدل قشم کروم ۴۰,۳۰۰,۰۰۰ ۳
ست شیرالات شیبه مدل کیش کروم ۳۸,۰۲۰,۰۰۰ ۴
ست شیرالات شیبه مدل کرخه کروم ۴۱,۸۲۰,۰۰۰ ۵
ست شیرالات شیبه مدل خزر کروم ۳۶,۷۳۰,۰۰۰ ۶
ست شیرالات شیبه مدل جیحون کروم ۳۷,۶۶۰,۰۰۰ ۷
ست شیرالات شیبه مدل البرز کروم ۳۴,۲۰۰,۰۰۰ ۸
ست شیرالات شیبه مدل مهر کروم ۲۹,۹۵۰,۰۰۰ ۹
ست شیرالات شیبه مدل سپیدان کروم ۵۰,۵۰۰,۰۰۰ ۱۰
ست شیرالات شیبه مدل تابان طلایی ۶۰,۷۰۰,۰۰۰ ۱۱
ست شیرالات شیبه مدل تابان کروم ۵۰,۷۰۰,۰۰۰ ۱۲
ست شیرالات شیبه مدل ماهان کروم ۴۳,۶۵۰,۰۰۰ ۱۳
ست شیرالات شیبه مدل ماهان سفید کروم ۴۷,۹۵۰,۰۰۰ ۱۴
ست شیرالات شیبه مدل آبان کروم ۲۹,۹۵۰,۰۰۰ ۱۵
ست شیرالات شیبه مدل هامون کروم ۴۶,۷۵۰,۰۰۰ ۱۶
ست شیرالات شیبه مدل هامون سفید کروم ۵۱,۰۵۰,۰۰۰ ۱۷
ست شیرالات شیبه مدل مهتاب کروم ۳۸,۶۰۰,۰۰۰ ۱۸
ست شیرالات شیبه مدل مهتاب سفید کروم ۴۲,۹۰۰,۰۰۰ ۱۹
 آشپزخانه شاوری شیبه مدل اروند کروم ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ ۲۰
 آشپزخانه شیبه مدل اروند کروم ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ ۲۱
 روشویی شیبه مدل اروند کروم ۱۰,۹۵۰,۰۰۰ ۲۲
 حمام شیبه مدل اروند کروم ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ ۲۳
 توالت شیبه مدل اروند کروم ۱۱,۹۶۵,۰۰۰ ۲۴
 آشپزخانه شاوری شیبه مدل لاوان کروم ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ۲۵
 آشپزخانه شیبه مدل لاوان کروم ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ ۲۶
 روشویی شیبه مدل لاوان کروم ۹,۹۸۰,۰۰۰ ۲۷
 حمام شیبه مدل لاوان کروم ۱۳,۱۰۰,۰۰۰ ۲۸
 توالت شیبه مدل لاوان کروم ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ ۲۹
 آشپزخانه شاوری شیبه مدل قشم کروم ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ۳۰
 آشپزخانه شیبه مدل قشم کروم ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ ۳۱
 روشویی شیبه مدل قشم کروم ۹,۰۵۰,۰۰۰ ۳۲
 حمام شیبه مدل قشم کروم ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ ۳۳
 توالت شیبه مدل قشم کروم ۸,۱۵۰,۰۰۰ ۳۴
 آشپزخانه شاوری شیبه مدل کیش کروم ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ۳۵
 آشپزخانه شیبه مدل کیش کروم ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ ۳۶
 روشویی شیبه مدل کیش کروم ۷,۷۵۰,۰۰۰ ۳۷
 حمام شیبه مدل کیش کروم ۱۱,۵۲۰,۰۰۰ ۳۸
 توالت شیبه مدل کیش کروم ۷,۸۵۰,۰۰۰ ۳۹
 آشپزخانه شاوری شیبه مدل کرخه کروم ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ۴۰
 آشپزخانه شیبه مدل کرخه کروم ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ ۴۱
 روشویی شیبه مدل کرخه کروم ۹,۶۰۰,۰۰۰ ۴۲
 حمام شیبه مدل کرخه کروم ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۳
 توالت شیبه مدل کرخه کروم ۸,۳۲۰,۰۰۰ ۴۴
 آشپزخانه شاوری شیبه مدل خزر کروم ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ۴۵
 آشپزخانه شیبه مدل خزر کروم ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ ۴۶
 روشویی شیبه مدل خزر کروم ۷,۹۳۰,۰۰۰ ۴۷
 حمام شیبه مدل خزر کروم ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ ۴۸
 توالت شیبه مدل خزر کروم ۷,۷۰۰,۰۰۰ ۴۹
 آشپزخانه شاوری شیبه مدل جیحون کروم ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ۵۰
 آشپزخانه شیبه مدل جیحون کروم ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ ۵۱
 روشویی شیبه مدل جیحون کروم ۸,۱۵۰,۰۰۰ ۵۲
 حمام شیبه مدل جیحون کروم ۱۱,۸۶۰,۰۰۰ ۵۳
 توالت شیبه مدل جیحون کروم ۸,۳۵۰,۰۰۰ ۵۴
 آشپزخانه شیبه مدل البرز کروم ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۵۵
 روشویی شیبه مدل البرز کروم ۸,۳۰۰,۰۰۰ ۵۶
 حمام شیبه مدل البرز کروم ۹,۱۰۰,۰۰۰ ۵۷
 توالت شیبه مدل البرز کروم ۷,۳۰۰,۰۰۰ ۵۸
 آشپزخانه شیبه مدل مهر کروم ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹
 روشویی شیبه مدل مهر کروم ۶,۶۶۰,۰۰۰ ۶۰
 حمام شیبه مدل مهر کروم ۸,۷۴۰,۰۰۰ ۶۱
 توالت شیبه مدل مهر کروم ۶,۵۵۰,۰۰۰ ۶۲
علم یونیورست شیبه دوکاره مدل کرخه کروم ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ ۶۳
علم یونیورست شیبه مدل خزر کروم ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴
علم یونیکا  شیبه مدل خزر سفید ۶,۳۰۰,۰۰۰ ۶۵
 آشپزخانه شیبه مدل سپیدان کروم ۱۳,۸۵۰,۰۰۰ ۶۶
 روشویی شیبه مدل سپیدان کروم ۹,۹۵۰,۰۰۰ ۶۷
 حمام شیبه مدل سپیدان کروم ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ ۶۸
 توالت شیبه مدل سپیدان کروم ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ ۶۹
 آشپزخانه شیبه مدل ماهور کروم ۹,۹۹۰,۰۰۰ ۷۰
 روشویی شیبه مدل ماهور کروم ۹,۱۵۰,۰۰۰ ۷۱
 حمام شیبه مدل ماهور کروم ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ ۷۲
 توالت شیبه مدل ماهور کروم ۸,۲۰۰,۰۰۰ ۷۳
 آشپزخانه شیبه مدل ماهور طلایی ۱۲,۴۹۰,۰۰۰ ۷۴
 روشویی شیبه مدل ماهور طلایی ۱۱,۳۵۰,۰۰۰ ۷۵
 حمام شیبه مدل ماهور طلایی ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ ۷۶
 توالت شیبه مدل ماهور طلایی ۱۰,۶۰۰,۰۰۰ ۷۷
 آشپزخانه شیبه مدل هامون کروم ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۷۸
 روشویی شیبه مدل هامون کروم ۱۰,۵۵۰,۰۰۰ ۷۹
 حمام شیبه مدل هامون کروم ۱۲,۷۰۰,۰۰۰ ۸۰
 توالت شیبه مدل هامون کروم ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ۸۱
 آشپزخانه شیبه مدل هامون سفید کروم ۱۴,۲۰۰,۰۰۰ ۸۲
 روشویی شیبه مدل هامون سفید کروم ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ۸۳
 حمام شیبه مدل هامون سفید کروم ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ ۸۴
 توالت شیبه مدل هامون سفید کروم ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ۸۵
 آشپزخانه شیبه مدل مهتاب کروم ۹,۳۰۰,۰۰۰ ۸۶
 روشویی شیبه مدل مهتاب کروم ۸,۷۰۰,۰۰۰ ۸۷
 حمام شیبه مدل مهتاب کروم ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ ۸۸
 توالت شیبه مدل مهتاب کروم ۸,۸۰۰,۰۰۰ ۸۹
 آشپزخانه شیبه مدل مهتاب سفید کروم ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ۹۰
 روشویی شیبه مدل مهتاب سفید کروم ۹,۷۰۰,۰۰۰ ۹۱
 حمام شیبه مدل مهتاب سفید کروم ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ ۹۲
 توالت شیبه مدل مهتاب سفید کروم ۹,۸۰۰,۰۰۰ ۹۳
شیر آشپزخانه شیبه مدل آفتاب کروم ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ ۹۴
 روشویی شیبه مدل آفتاب کروم ۷,۷۵۰,۰۰۰ ۹۵
 حمام شیبه مدل آفتاب کروم ۱۰,۶۰۰,۰۰۰ ۹۶
 توالت شیبه مدل آفتاب کروم ۸,۱۰۰,۰۰۰ ۹۷
 آشپزخانه شیبه مدل آفتاب مشکی کروم ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹۸
شیر روشویی شیبه مدل آفتاب مشکی کروم ۸,۷۵۰,۰۰۰ ۹۹
 حمام شیبه مدل آفتاب مشکی کروم ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱۰۰
 توالت شیبه مدل آفتاب مشکی کروم ۹,۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۱
 آشپزخانه شیبه مدل آفتاب سفید کروم ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱۰۲
 روشویی شیبه مدل آفتاب سفید کروم ۸,۷۵۰,۰۰۰ ۱۰۳
 حمام شیبه مدل آفتاب سفید کروم ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱۰۴
 توالت شیبه مدل آفتاب سفید کروم ۹,۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۵
 آشپزخانه شیبه مدل پانیذ کروم ۱۱,۸۵۰,۰۰۰ ۱۰۶
 روشویی شیبه مدل پانیذ کروم ۹,۹۵۰,۰۰۰ ۱۰۷
 حمام شیبه مدل پانیذ کروم ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱۰۸
 توالت شیبه مدل پانیذ کروم ۸,۹۵۰,۰۰۰ ۱۰۹
 آشپزخانه شیبه مدل پانیذ طلایی ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ ۱۱۰
 روشویی شیبه مدل پانیذ طلایی ۱۲,۱۵۰,۰۰۰ ۱۱۱
 حمام شیبه مدل پانیذ طلایی ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ ۱۱۲
 توالت شیبه مدل پانیذ طلایی ۱۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱۱۳
 آشپزخانه شیبه مدل روژان کروم ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ ۱۱۴
 روشویی شیبه مدل روژان کروم ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ ۱۱۵
 حمام شیبه مدل روژان کروم ۱۶,۱۰۰,۰۰۰ ۱۱۶
 توالت شیبه مدل روژان کروم ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ ۱۱۷
 روشویی شیبه پایه بلند مدل روژان کروم ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ ۱۱۸
 آشپزخانه شاوری شیبه مدل دنا کروم ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۹
 آشپزخانه شیبه مدل ماهان کروم ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ ۱۲۰
 توالت شیبه مدل ماهان کروم ۹,۹۰۰,۰۰۰ ۱۲۱
 روشویی شیبه مدل ماهان کروم ۸,۹۰۰,۰۰۰ ۱۲۲
 حمام شیبه مدل ماهان کروم ۱۲,۵۵۰,۰۰۰ ۱۲۳
 آشپزخانه شیبه مدل تابان طلایی ۱۸,۲۵۰,۰۰۰ ۱۲۴
 توالت شیبه مدل تابان طلایی ۱۲,۶۵۰,۰۰۰ ۱۲۵
 روشویی شیبه مدل تابان طلایی ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ ۱۲۶
 حمام شیبه مدل تابان طلایی ۱۶,۱۰۰,۰۰۰ ۱۲۷
 آشپزخانه شیبه مدل تابان کروم ۱۵,۶۵۰,۰۰۰ ۱۲۸
 توالت شیبه مدل تابان کروم ۱۰,۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۹
 روشویی شیبه مدل تابان کروم ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱۳۰
 حمام شیبه مدل تابان کروم ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۱
 آشپزخانه شیبه مدل آبان کروم ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۲
 توالت شیبه مدل آبان کروم ۶,۵۵۰,۰۰۰ ۱۳۳
 روشویی شیبه مدل آبان کروم ۶,۶۶۰,۰۰۰ ۱۳۴
 حمام شیبه مدل آبان کروم ۸,۷۴۰,۰۰۰ ۱۳۵
 آشپزخانه شیبه مدل ماهان سفید کروم ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۶
 توالت شیبه مدل ماهان سفید کروم ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ ۱۳۷
 روشویی شیبه مدل ماهان سفید کروم ۹,۹۰۰,۰۰۰ ۱۳۸
 حمام شیبه مدل ماهان سفید کروم ۱۳,۶۵۰,۰۰۰ ۱۳۹
 آشپزخانه شیبه مدل سپیدان سفید کروم ۱۳,۸۵۰,۰۰۰ ۱۴۰
 روشویی شیبه مدل سپیدان سفید کروم ۹,۹۵۰,۰۰۰ ۱۴۱
 حمام شیبه مدل سپیدان سفید کروم ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ ۱۴۲
 توالت شیبه مدل سپیدان سفید کروم ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱۴۳
 آشپزخانه شیبه مدل تابان سفید طلایی ۱۷,۱۵۰,۰۰۰ ۱۴۴
 روشویی شیبه مدل تابان سفید طلایی ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ ۱۴۵
 حمام شیبه مدل تابان سفید طلایی ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۶
 توالت شیبه مدل تابان سفید طلایی ۱۱,۵۵۰,۰۰۰ ۱۴۷
 آشپزخانه شیبه مدل آناهید سفید کروم ۱۸,۱۰۰,۰۰۰ ۱۴۸
 روشویی شیبه مدل آناهید سفید کروم ۱۵,۶۵۰,۰۰۰ ۱۴۹
 حمام شیبه مدل آناهید سفید کروم ۱۶,۶۵۰,۰۰۰ ۱۵۰
 توالت شیبه مدل آناهید سفید کروم ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ ۱۵۱

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top