قیمت شیرالات شودر مهر ۱۴۰۰

قیمت شیرآلات در مهر ماه ۱۴۰۰ با تغییرات همراه بوده و شرکت شیرالات شودر نیز لیست قیمت جدیدی ارائه داده است.این لیست قیمت فقط در محصول دانوب که شیرآلات هوشمند شودر است تغییرات داشته و سایر قیمت ها با قیمت های شهریور ماه یکسان است.با لوکس شیر اولین سایت تخصصی شیرالات در ایران همراه باشید و در خبرنامه سایت ثبت نام نمایید.

بهترین شیرالات ایرانی و مقایسه آن توسط کارشناسان لوکس شیر را مشاهده نمایید.

برای مشاهده آرشیو کامل قیمت شیرالات شودر کلیک نمایید.

 قیمت شیرالات شودر مهر ۱۴۰۰

قیمت شیرالات شودر مهر 1400

قیمت شیرالات شودر

نام مدل قیمت (ریال) لینک محصول
ست شیرآلات شودر مدل لیون کروم ۴۴,۹۹۹,۰۰۰ ۱
ست شیرآلات شودر مدل لیون شیری کروم ۵۲,۳۷۵,۰۰۰ ۲
ست شیرآلات شودر مدل مارینو کروم ۴۹,۳۳۱,۰۰۰ ۳
ست شیرآلات شودر مدل مارینو شیری کروم ۵۳,۶۴۷,۰۰۰ ۴
ست شیرآلات شودر مدل موناکو پلاس کروم ۴۹,۹۱۰,۰۰۰ ۵
ست شیرآلات شودر مدل موناکو پلاس کروم مات ۵۶,۶۲۸,۰۰۰ ۶
ست شیرآلات شودر مدل سنیور کروم ۴۸,۹۰۰,۰۰۰ ۷
ست شیرآلات شودر مدل سنیور طلا ۵۹,۵۰۴,۰۰۰ ۸
ست شیرآلات شودر مدل سنیور شیری طلا ۵۶,۷۵۳,۰۰۰ ۹
ست شیرآلات شودر مدل باروک پلاس طلا ۵۳,۳۹۴,۰۰۰ ۱۰
ست شیرآلات شودر مدل باروک پلاس طلامات ۶۳,۰۲۵,۰۰۰ ۱۱
ست شیرآلات شودر مدل یونیک کروم ۵۸,۷۱۱,۰۰۰ ۱۲
ست شیرآلات شودر مدل یونیک کروم مات ۶۳,۷۸۴,۰۰۰ ۱۳
ست شیرآلات شودر مدل یونیک طلا ۷۲,۶۸۲,۰۰۰ ۱۴
ست شیرآلات شودر مدل یونیک طلامات ۷۴,۴۵۹,۰۰۰ ۱۵
ست شیرآلات شودر مدل یونیک شیری کروم ۷۰,۶۳۳,۰۰۰ ۱۶
ست شیرآلات شودر مدل یونیک مشکی طلا ۷۱,۹۵۲,۰۰۰ ۱۷
ست شیرآلات شودر مدل یونیک پلاس شیری طلایی ۷۱,۹۵۲,۰۰۰ ۱۸
ست شیرآلات شودر مدل اروپا کروم ۵۹,۹۰۹,۰۰۰ ۱۹
ست شیرآلات شودر مدل اروپا کروم مات ۶۲,۲۱۹,۰۰۰ ۲۰
ست شیرآلات شودر مدل لوکا کروم ۴۹,۷۵۵,۰۰۰ ۲۱
ست شیرآلات شودر مدل لوکا شیری طلا ۵۶,۵۵۲,۰۰۰ ۲۲
ست شیرآلات شودر مدل لوکا طلامات ۶۵,۳۵۷,۰۰۰ ۲۳
ست شیرآلات شودر مدل لوکا مشکی طلا ۵۶,۵۵۲,۰۰۰ ۲۴
ست شیرآلات شودر مدل لوکا طلا ۵۸,۵۴۱,۰۰۰ ۲۵
ست شیرآلات شودر مدل تیفانی شیری کروم ۷۷,۳۴۱,۰۰۰ ۲۶
ست شیرآلات شودر مدل تیفانی شیری طلا ۷۸,۴۲۳,۰۰۰ ۲۷
ست شیرآلات شودر مدل بیزانس کروم ۸۴,۹۲۷,۰۰۰ ۲۸
ست شیرآلات شودر مدل بیزانس طلا ۹۴,۲۱۳,۰۰۰ ۲۹
ست شیرآلات شودر مدل اطلس کروم ۲۴,۱۴۵,۰۰۰ ۳۰
ست شیرآلات شودر مدل اطلس کروم ۲۵,۷۹۵,۰۰۰ ۳۱
ست شیرآلات شودر مدل اپال کروم ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ ۳۲
ست شیرآلات شودر مدل اپال شیری کروم ۳۶,۴۱۳,۰۰۰ ۳۳
ست شیرآلات شودر مدل مانا کروم ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ ۳۴
ست شیرآلات شودر مدل پاریس کروم ۳۴,۵۶۲,۰۰۰ ۳۵
ست شیرآلات شودر مدل باواریا شیری کروم ۵۶,۱۶۳,۰۰۰ ۳۶
ست شیرآلات شودر مدل باواریا شیری طلا ۵۸,۴۸۷,۰۰۰ ۳۷
ست شیرآلات شودر مدل یونیک شیری طلا ۷۱,۹۵۲,۰۰۰ ۳۸
ست شیرآلات شودر مدل لرد کروم ۳۵,۶۷۵,۰۰۰ ۳۹
ست شیرآلات شودر مدل لرد سفید کروم ۴۱,۳۴۰,۰۰۰ ۴۰
ست شیرآلات شودر مدل شارپ کروم ۴۶,۹۷۲,۰۰۰ ۴۱
ست شیرآلات البرز روز مدل ستاره سفید ۲۸,۲۳۰,۰۰۰ ۴۲
ست شیرآلات شودر مدل باواریا کروم ۴۹,۹۱۹,۰۰۰ ۴۳
ست شیرآلات شودر مدل اکو کروم ۲۳,۳۴۰,۰۰۰ ۴۴
ست شیرآلات شودر مدل دانته طلا ۵۳,۶۱۴,۰۰۰ ۴۵
ست شیرآلات شودر مدل دانته کروم ۴۴,۹۳۵,۰۰۰ ۴۶
ست شیرآلات شودر مدل بیزانس طلامات ۱۰۱,۲۲۸,۰۰۰ ۴۷
ست شیرآلات شودر مدل دانته شیری طلا ۵۱,۲۶۰,۰۰۰ ۴۸
شیرالات روشویی  لوکا طلا ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ ۴۹
شیرالات روشویی  لوکا طلا ۱۸,۹۶۱,۰۰۰ ۵۰
شیرالات حمام  لوکا طلا ۱۵,۴۸۳,۰۰۰ ۵۱
شیرالات توالت  لوکا طلا ۱۴,۹۸۰,۰۰۰ ۵۲
شیرالات آشپزخانه  لوکا طلا ۱۴,۱۷۸,۰۰۰ ۵۳
شیرالات روشویی  لوکا شیری طلا ۱۳,۱۵۱,۰۰۰ ۵۴
شیرالات روشویی  لوکا شیری طلا ۱۸,۸۱۱,۰۰۰ ۵۵
شیرالات حمام  لوکا شیری طلا ۱۵,۵۵۸,۰۰۰ ۵۶
شیرالات توالت  لوکا شیری طلا ۱۴,۳۷۱,۰۰۰ ۵۷
شیرالات آشپزخانه  لوکا شیری طلا ۱۳,۴۷۲,۰۰۰ ۵۸
شیرالات روشویی  پاریس کروم ۷,۹۸۷,۰۰۰ ۵۹
شیرالات حمام  پاریس کروم ۸,۷۹۱,۰۰۰ ۶۰
شیرالات توالت  پاریس کروم ۷,۵۹۲,۰۰۰ ۶۱
شیرالات آشپزخانه  پاریس کروم ۱۰,۱۹۲,۰۰۰ ۶۲
شیرالات روشویی  لیون کروم ۱۰,۹۹۳,۰۰۰ ۶۳
شیرالات روشویی زدرا  لیون کروم ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ۶۴
شیرالات حمام  لیون کروم ۱۱,۱۳۰,۰۰۰ ۶۵
شیرالات توالت  لیون کروم ۹,۹۴۳,۰۰۰ ۶۶
شیرالات آشپزخانه  لیون کروم ۱۲,۹۳۳,۰۰۰ ۶۷
شیرالات روشویی  لیون شیری کروم ۱۲,۲۱۲,۰۰۰ ۶۸
شیرالات روشویی زدرا  لیون شیری کروم ۱۲,۴۹۵,۰۰۰ ۶۹
شیرالات حمام  لیون شیری کروم ۱۳,۱۲۵,۰۰۰ ۷۰
شیرالات توالت  لیون شیری کروم ۱۱,۸۱۳,۰۰۰ ۷۱
شیرالات آشپزخانه  لیون شیری کروم ۱۵,۲۲۵,۰۰۰ ۷۲
شیرالات روشویی  اپال کروم ۸,۳۸۳,۰۰۰ ۷۳
شیرالات حمام  اپال کروم ۷,۶۱۴,۰۰۰ ۷۴
شیرالات توالت  اپال کروم ۶,۴۳۱,۰۰۰ ۷۵
شیرالات آشپزخانه  اپال کروم ۸,۹۸۲,۰۰۰ ۷۶
شیرالات روشویی  اپال شیری کروم ۹,۱۳۴,۰۰۰ ۷۷
شیرالات روشویی زدرا  اپال شیری کروم ۹,۶۰۰,۰۰۰ ۷۸
شیرالات حمام  اپال شیری کروم ۸,۹۴۸,۰۰۰ ۷۹
شیرالات توالت  اپال شیری کروم ۷,۳۹۵,۰۰۰ ۸۰
شیرالات آشپزخانه  اپال شیری کروم ۱۰,۹۳۶,۰۰۰ ۸۱
شیرالات آشپزخانه  تیفانی شیری طلا ۱۷,۱۱۰,۰۰۰ ۸۲
شیرالات روشویی  بیزانس کروم ۲۰,۹۰۸,۰۰۰ ۸۳
شیرالات روشویی  بیزانس کروم ۲۶,۵۴۷,۰۰۰ ۸۴
شیرالات حمام  بیزانس کروم ۲۲,۴۱۷,۰۰۰ ۸۵
شیرالات توالت  بیزانس کروم ۲۱,۱۶۵,۰۰۰ ۸۶
شیرالات آشپزخانه  بیزانس کروم ۲۰,۴۳۷,۰۰۰ ۸۷
شیرالات آشپزخانه شاوری  بیزانس کروم ۲۶,۵۹۰,۰۰۰ ۸۸
شیرالات روشویی  بیزانس طلا ۲۳,۳۲۵,۰۰۰ ۸۹
شیرالات روشویی  بیزانس طلا ۲۸,۲۵۹,۰۰۰ ۹۰
شیرالات حمام  بیزانس طلا ۲۴,۶۸۶,۰۰۰ ۹۱
شیرالات توالت  بیزانس طلا ۲۳,۶۰۰,۰۰۰ ۹۲
شیرالات آشپزخانه  بیزانس طلا ۲۲,۶۰۲,۰۰۰ ۹۳
شیرالات آشپزخانه شاوری  بیزانس طلا ۲۸,۳۰۷,۰۰۰ ۹۴
شیرالات روشویی  موناکو پلاس کروم ۱۴,۹۸۲,۰۰۰ ۹۵
شیرالات روشویی  تیفانی شیری طلا ۱۸,۸۶۵,۰۰۰ ۹۶
شیرالات حمام  تیفانی شیری طلا ۲۱,۶۳۶,۰۰۰ ۹۷
شیرالات توالت  تیفانی شیری طلا ۲۰,۸۱۲,۰۰۰ ۹۸
شیرالات روشویی  لوکا کروم ۱۱,۶۶۵,۰۰۰ ۹۹
شیرالات روشویی  لوکا کروم ۱۶,۵۱۱,۰۰۰ ۱۰۰
شیرالات حمام  لوکا کروم ۱۳,۳۴۵,۰۰۰ ۱۰۱
شیرالات توالت  لوکا کروم ۱۲,۸۱۲,۰۰۰ ۱۰۲
شیرالات آشپزخانه  لوکا کروم ۱۱,۹۳۳,۰۰۰ ۱۰۳
شیرالات روشویی  لوکا مشکی طلا ۱۳,۱۵۱,۰۰۰ ۱۰۴
شیرالات روشویی  لوکا مشکی طلا ۱۸,۸۱۱,۰۰۰ ۱۰۵
شیرالات حمام  لوکا مشکی طلا ۱۵,۵۵۸,۰۰۰ ۱۰۶
شیرالات توالت  لوکا مشکی طلا ۱۴,۳۷۱,۰۰۰ ۱۰۷
شیرالات آشپزخانه  لوکا مشکی طلا ۱۳,۴۷۲,۰۰۰ ۱۰۸
شیرالات روشویی  یونیک کروم ۱۲,۳۵۹,۰۰۰ ۱۰۹
شیرالات روشویی  یونیک کروم ۱۸,۰۴۱,۰۰۰ ۱۱۰
شیرالات حمام  یونیک کروم ۱۳,۲۴۲,۰۰۰ ۱۱۱
شیرالات توالت  یونیک کروم ۱۲,۲۱۸,۰۰۰ ۱۱۲
شیرالات روشویی  یونیک طلا ۱۶,۱۸۴,۰۰۰ ۱۱۳
شیرالات روشویی  یونیک طلا ۲۰,۵۹۸,۰۰۰ ۱۱۴
شیرالات حمام  یونیک طلا ۱۶,۷۷۳,۰۰۰ ۱۱۵
شیرالات توالت  یونیک طلا ۱۵,۵۹۶,۰۰۰ ۱۱۶
شیرالات روشویی  یونیک مشکی طلا ۱۵,۴۴۳,۰۰۰ ۱۱۷
شیرالات روشویی پایه بلند  یونیک مشکی طلا ۲۱,۱۸۶,۰۰۰ ۱۱۸
شیرالات حمام  یونیک مشکی طلا ۱۶,۸۵۵,۰۰۰ ۱۱۹
شیرالات توالت  یونیک مشکی طلا ۱۵,۵۸۴,۰۰۰ ۱۲۰
شیرالات روشویی  یونیک شیری کروم ۱۵,۱۰۱,۰۰۰ ۱۲۱
شیرالات روشویی  یونیک شیری کروم ۲۱,۰۳۷,۰۰۰ ۱۲۲
شیرالات حمام  یونیک شیری کروم ۱۶,۴۷۸,۰۰۰ ۱۲۳
شیرالات توالت  یونیک شیری کروم ۱۵,۲۴۳,۰۰۰ ۱۲۴
شیرالات روشویی  موناکو پلاس کروم ۱۲,۰۵۷,۰۰۰ ۱۲۵
شیرالات حمام  موناکو پلاس کروم ۱۲,۲۷۷,۰۰۰ ۱۲۶
شیرالات توالت  موناکو پلاس کروم ۱۱,۳۶۴,۰۰۰ ۱۲۷
شیرالات آشپزخانه  موناکو پلاس کروم ۱۴,۲۱۲,۰۰۰ ۱۲۸
شیرالات روشویی  اروپا کروم ۱۴,۰۶۲,۰۰۰ ۱۲۹
شیرالات روشویی  اروپا کروم ۱۶,۷۱۴,۰۰۰ ۱۳۰
شیرالات آشپزخانه شودر آتلانتیک کروم مات ۲۳,۸۸۱,۰۰۰ ۱۳۱
شیرالات حمام  اروپا کروم ۱۵,۱۴۵,۰۰۰ ۱۳۲
شیرالات توالت  اروپا کروم ۱۴,۱۰۹,۰۰۰ ۱۳۳
شیرالات آشپزخانه  اروپا کروم ۱۶,۵۹۳,۰۰۰ ۱۳۴
شیرالات روشویی  اروپا کروم مات ۱۴,۹۳۷,۰۰۰ ۱۳۵
شیرالات روشویی  اروپا کروم مات ۱۷,۳۴۵,۰۰۰ ۱۳۶
شیرالات حمام  اروپا کروم مات ۱۵,۷۳۷,۰۰۰ ۱۳۷
شیرالات توالت  اروپا کروم مات ۱۴,۶۱۹,۰۰۰ ۱۳۸
شیرالات آشپزخانه  اروپا کروم مات ۱۶,۹۲۶,۰۰۰ ۱۳۹
شیرالات روشویی  لرد کروم ۸,۳۹۲,۰۰۰ ۱۴۰
شیرالات روشویی زدرا  لرد کروم ۹,۴۲۴,۸۰۰ ۱۴۱
شیرالات حمام  لرد کروم ۹,۷۴۷,۰۰۰ ۱۴۲
شیرالات توالت  لرد کروم ۷,۱۹۲,۰۰۰ ۱۴۳
شیرالات آشپزخانه  لرد کروم ۱۰,۳۴۴,۰۰۰ ۱۴۴
شیرالات آشپزخانه شاوری  لرد کروم ۱۵,۴۸۸,۰۰۰ ۱۴۵
شیرالات روشویی  مارینو کروم ۱۱,۷۴۹,۰۰۰ ۱۴۶
شیرالات روشویی  مارینو کروم ۱۵,۵۹۸,۰۰۰ ۱۴۷
شیرالات حمام  مارینو کروم ۱۳,۲۸۹,۰۰۰ ۱۴۸
شیرالات توالت  مارینو کروم ۱۱,۰۰۴,۰۰۰ ۱۴۹
شیرالات آشپزخانه  مارینو کروم ۱۳,۲۸۹,۰۰۰ ۱۵۰
شیرالات روشویی  مارینو شیری کروم ۱۲,۷۹۳,۰۰۰ ۱۵۱
شیرالات روشویی  مارینو شیری کروم ۱۷,۲۹۲,۰۰۰ ۱۵۲
شیرالات حمام  مارینو شیری کروم ۱۴,۴۴۳,۰۰۰ ۱۵۳
شیرالات توالت  مارینو شیری کروم ۱۱,۹۶۸,۰۰۰ ۱۵۴
شیرالات آشپزخانه  مارینو شیری کروم ۱۴,۴۴۳,۰۰۰ ۱۵۵
شیرالات روشویی  سنیور کروم ۱۱,۹۵۲,۰۰۰ ۱۵۶
شیرالات روشویی زدرا  سنیور کروم ۱۱,۳۸۲,۰۰۰ ۱۵۷
شیرالات حمام  سنیور کروم ۱۲,۱۱۰,۰۰۰ ۱۵۸
شیرالات توالت  سنیور کروم ۱۰,۸۹۲,۰۰۰ ۱۵۹
شیرالات آشپزخانه  سنیور کروم ۱۳,۹۴۶,۰۰۰ ۱۶۰
شیرالات روشویی  سنیور طلا ۱۴,۵۷۴,۰۰۰ ۱۶۱
شیرالات روشویی زدرا  سنیور طلا ۱۴,۱۴۴,۰۰۰ ۱۶۲
شیرالات حمام  سنیور طلا ۱۴,۷۹۵,۰۰۰ ۱۶۳
شیرالات توالت  سنیور طلا ۱۳,۷۷۶,۰۰۰ ۱۶۴
شیرالات آشپزخانه  سنیور طلا ۱۶,۳۵۹,۰۰۰ ۱۶۵
شیرالات روشویی  سنیور شیری طلا ۱۳,۸۸۱,۰۰۰ ۱۶۶
شیرالات آشپزخانه فنری فلت شودر آتلانتیک کروم ۲۶,۸۵۱,۰۰۰ ۱۶۷
شیرالات آشپزخانه فنری فلت شودر آتلانتیک کروم مات ۲۸,۵۲۵,۰۰۰ ۱۶۸
شیرالات روشویی زدرا  سنیور شیری طلا ۱۳,۱۶۷,۰۰۰ ۱۶۹
شیرالات آشپزخانه فنری شودر آلستر کروم ۲۲,۶۲۰,۰۰۰ ۱۷۰
شیرالات آشپزخانه فنری شودر آلستر طلا ۲۹,۰۹۰,۰۰۰ ۱۷۱
شیرالات آشپزخانه فنری شودر آلستر طلامات ۳۰,۵۸۷,۰۰۰ ۱۷۲
شیرالات آشپزخانه فنری شودر آلستر کروم مات ۲۳,۸۸۱,۰۰۰ ۱۷۳
شیرالات حمام  سنیور شیری طلا ۱۴,۰۴۹,۰۰۰ ۱۷۴
شیرالات توالت  سنیور شیری طلا ۱۲,۷۳۷,۰۰۰ ۱۷۵
شیرالات آشپزخانه  سنیور شیری طلا ۱۶,۰۸۶,۰۰۰ ۱۷۶
شیرالات آشپزخانه شودر آتلانتیک کروم ۲۲,۶۲۰,۰۰۰ ۱۷۷
شیرالات آشپزخانه شودر آلستر کروم ۲۹,۰۹۰,۰۰۰ ۱۷۸
شیرالات آشپزخانه شودر آلستر کروم مات ۳۰,۵۸۷,۰۰۰ ۱۷۹
شیرالات آشپزخانه  تیفانی شیری کروم ۱۶,۸۸۵,۰۰۰ ۱۸۰
شیرالات آشپزخانه  باروک پلاس طلامات ۱۸,۴۴۷,۰۰۰ ۱۸۱
شیرالات آشپزخانه شاوری  ایتن مشکی طلا ۲۷,۷۷۳,۰۰۰ ۱۸۲
شیرالات روشویی  دانته کروم ۱۲,۶۲۸,۰۰۰ ۱۸۳
شیرالات توالت  باروک پلاس طلامات ۱۲,۸۷۳,۰۰۰ ۱۸۴
شیرالات روشویی پایه بلند  دانته طلا ۱۴,۷۱۸,۰۰۰ ۱۸۵
شیرالات روشویی  دانته شیری طلا ۱۲,۸۷۰,۰۰۰ ۱۸۶
شیرالات توالت  دانته شیری طلا ۹,۵۰۴,۰۰۰ ۱۸۷
شیرالات حمام  دانته شیری طلا ۱۱,۳۵۲,۰۰۰ ۱۸۸
شیرالات آشپزخانه  دانته شیری طلا ۱۷,۵۳۴,۰۰۰ ۱۸۹
شیرالات روشویی  دانته شیری طلا ۱۴,۲۷۸,۰۰۰ ۱۹۰
شیرالات روشویی مدل یونیک پلاس شیری کروم ۱۵,۱۰۱,۰۰۰ ۱۹۱
شیرالات توالت مدل یونیک پلاس شیری کروم ۱۵,۲۴۳,۰۰۰ ۱۹۲
شیرالات حمام مدل یونیک پلاس شیری کروم ۱۶,۴۷۸,۰۰۰ ۱۹۳
شیرالات روشویی پایه بلند مدل یونیک پلاس شیری کروم ۲۱,۰۳۷,۰۰۰ ۱۹۴
شیرالات حمام  باروک پلاس طلامات ۱۴,۳۱۷,۰۰۰ ۱۹۵
شیرالات آشپزخانه  یونیک کروم ۲۲,۹۲۱,۰۰۰ ۱۹۶
شیرالات آشپزخانه  یونیک کروم مات ۲۳,۷۷۹,۰۰۰ ۱۹۷
شیرالات آشپزخانه  یونیک طلا ۲۵,۳۳۲,۰۰۰ ۱۹۸
شیرالات آشپزخانه  یونیک طلامات ۲۵,۴۰۲,۰۰۰ ۱۹۹
شیر آشپزخانه  یونیک شیری کروم ۲۳,۸۱۱,۰۰۰ ۲۰۰
شیرالات آشپزخانه دو منظوره  یونیک مشکی طلا ۲۵,۲۷۳,۰۰۰ ۲۰۱
شیرالات آشپزخانه دو منظوره  یونیک پلاس کروم ۲۲,۹۲۱,۰۰۰ ۲۰۲
شیرالات آشپزخانه  یونیک پلاس کروم مات ۲۳,۷۷۹,۰۰۰ ۲۰۳
شیرالات آشپزخانه  یونیک پلاس طلا ۲۵,۳۳۲,۰۰۰ ۲۰۴
شیرالات آشپزخانه  یونیک پلاس طلا مات ۲۵,۴۰۲,۰۰۰ ۲۰۵
شیرالات روشویی  باروک پلاس طلامات ۲۸,۶۲۳,۰۰۰ ۲۰۶
شیرالات آشپزخانه  یونیک پلاس مشکی طلا ۲۵,۲۷۳,۰۰۰ ۲۰۷
شیرالات آشپزخانه  یونیک پلاس شیری طلایی ۲۴,۰۷۰,۰۰۰ ۲۰۸
شیرالات آشپزخانه  یونیک پلاس شیری کروم ۲۴,۹۹۱,۰۰۰ ۲۰۹
شیرالات روشویی  تیفانی مشکی طلا ۱۸,۸۶۵,۰۰۰ ۲۱۰
شیرالات توالت  تیفانی مشکی طلا ۲۰,۸۱۲,۰۰۰ ۲۱۱
شیرالات حمام  تیفانی مشکی طلا ۲۱,۶۳۶,۰۰۰ ۲۱۲
شیرالات روشویی  باروک پلاس طلامات ۱۷,۳۸۸,۰۰۰ ۲۱۳
شیرالات آشپزخانه  تیفانی مشکی طلا ۱۷,۱۱۰,۰۰۰ ۲۱۴
شیرالات روشویی  باواریا کروم ۱۱,۹۰۵,۰۰۰ ۲۱۵
شیرالات حمام  باواریا کروم ۱۲,۵۶۲,۰۰۰ ۲۱۶
شیرالات آشپزخانه  باروک پلاس طلایی ۱۶,۰۵۰,۰۰۰ ۲۱۷
شیرالات توالت  باروک پلاس طلایی ۱۰,۲۴۰,۰۰۰ ۲۱۸
شیرالات حمام  باروک پلاس طلایی ۱۱,۸۷۷,۰۰۰ ۲۱۹
شیرالات روشویی پایه بلند  باروک پلاس طلایی ۲۶,۷۵۰,۰۰۰ ۲۲۰
شیرالات روشویی  باروک پلاس طلا ۱۵,۲۲۷,۰۰۰ ۲۲۱
شیر آشپزخانه دیواری  اطلس کروم ۸,۱۲۲,۰۰۰ ۲۲۲
شیرالات آشپزخانه  اطلس کروم ۷,۶۲۱,۰۰۰ ۲۲۳
شیرالات توالت  اطلس کروم ۵,۴۸۳,۰۰۰ ۲۲۴
شیرالات حمام  اطلس کروم ۶,۳۴۴,۰۰۰ ۲۲۵
شیر روشویی زدرا  اطلس کروم ۷,۶۶۲,۶۰۰ ۲۲۶
شیر روشویی  اطلس کروم ۶,۳۴۷,۰۰۰ ۲۲۷
شیرالات آشپزخانه  پلاس کروم ۶,۱۶۴,۰۰۰ ۲۲۸
شیرالات توالت  پلاس کروم ۵,۴۰۷,۰۰۰ ۲۲۹
شیرالات حمام  پلاس کروم ۶,۵۵۵,۰۰۰ ۲۳۰
شیرالات روشویی زدرا  پلاس کروم ۵,۷۰۹,۰۰۰ ۲۳۱
شیرالات روشویی  پلاس کروم ۶,۰۱۹,۰۰۰ ۲۳۲
شیرالات روشویی  لرد سفید کروم ۹,۸۲۸,۰۰۰ ۲۳۳
شیرالات حمام  لرد سفید کروم ۱۱,۲۰۸,۰۰۰ ۲۳۴
شیرالات توالت  لرد سفید کروم ۸,۴۴۸,۰۰۰ ۲۳۵
شیرالات آشپزخانه  لرد سفید کروم ۱۱,۸۵۶,۰۰۰ ۲۳۶
شیرالات روشویی  لوکا طلامات ۱۵,۶۲۲,۰۰۰ ۲۳۷
شیرالات روشویی  لوکا طلامات ۲۰,۵۴۴,۰۰۰ ۲۳۸
شیرالات حمام  لوکا طلامات ۱۷,۱۵۳,۰۰۰ ۲۳۹
شیرالات توالت  لوکا طلامات ۱۶,۶۹۲,۰۰۰ ۲۴۰
شیرالات آشپزخانه  لوکا طلامات ۱۵,۸۹۰,۰۰۰ ۲۴۱
شیرالات روشویی  مانا کروم ۸,۳۸۳,۰۰۰ ۲۴۲
شیرالات روشویی زدرا  مانا کروم ۸,۴۴۲,۰۰۰ ۲۴۳
شیرالات حمام  مانا کروم ۷,۶۱۴,۰۰۰ ۲۴۴
شیرالات توالت  مانا کروم ۶,۴۳۱,۰۰۰ ۲۴۵
شیرالات آشپزخانه  مانا کروم ۸,۹۸۲,۰۰۰ ۲۴۶
شیرالات روشویی  موناکو پلاس کروم مات ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ ۲۴۷
شیرالات روشویی  موناکو پلاس کروم مات ۱۶,۲۵۸,۰۰۰ ۲۴۸
شیرالات حمام  موناکو پلاس کروم مات ۱۳,۹۴۰,۰۰۰ ۲۴۹
شیرالات توالت  موناکو پلاس کروم مات ۱۳,۲۱۹,۰۰۰ ۲۵۰
شیرالات آشپزخانه  موناکو پلاس کروم مات ۱۵,۶۶۹,۰۰۰ ۲۵۱
شیرالات روشویی  تیفانی شیری کروم ۱۸,۶۷۲,۰۰۰ ۲۵۲
شیرالات حمام  تیفانی شیری کروم ۲۱,۲۹۳,۰۰۰ ۲۵۳
شیرالات توالت  تیفانی شیری کروم ۲۰,۴۹۱,۰۰۰ ۲۵۴
شیرالات روشویی مدل یونیک کروم مات ۱۳,۵۳۶,۰۰۰ ۲۵۵
شیرالات روشویی  یونیک کروم مات ۱۶,۲۵۸,۰۰۰ ۲۵۶
شیرالات حمام  یونیک کروم مات ۱۳,۳۳۶,۰۰۰ ۲۵۷
شیرالات توالت  یونیک کروم مات ۱۴,۳۹۵,۰۰۰ ۲۵۸
شیرالات روشویی  یونیک طلامات ۱۶,۶۳۲,۰۰۰ ۲۵۹
شیرالات روشویی  یونیک طلامات ۲۱,۶۷۹,۰۰۰ ۲۶۰
شیرالات حمام  یونیک طلامات ۱۶,۹۲۶,۰۰۰ ۲۶۱
شیرالات توالت  یونیک طلامات ۱۶,۱۸۴,۰۰۰ ۲۶۲
شیرالات روشویی  یونیک پلاس شیری طلایی ۱۵,۴۴۳,۰۰۰ ۲۶۳
شیرالات حمام  یونیک پلاس شیری طلایی ۱۶,۸۵۵,۰۰۰ ۲۶۴
شیرالات توالت  یونیک پلاس شیری طلایی ۱۵,۵۸۴,۰۰۰ ۲۶۵
شیرالات روشویی  مارینو شیری طلا ۱۳,۰۶۸,۰۰۰ ۲۶۶
شیرالات توالت  مارینو شیری طلا ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲۶۷
شیرالات حمام  مارینو شیری طلا ۱۴,۷۱۸,۰۰۰ ۲۶۸
شیرالات آشپزخانه  مارینو شیری طلا ۱۴,۹۹۳,۰۰۰ ۲۶۹
شیرالات روشویی  شارپ کروم ۱۰,۹۹۵,۰۰۰ ۲۷۰
شیرالات حمام  شارپ کروم ۱۲,۴۱۵,۰۰۰ ۲۷۱
شیرالات توالت  شارپ کروم ۱۱,۹۳۸,۰۰۰ ۲۷۲
شیرالات آشپزخانه  شارپ کروم ۱۱,۶۲۴,۰۰۰ ۲۷۳
شیرالات آشپزخانه شاوری  ایتن کروم ۲۵,۱۷۰,۰۰۰ ۲۷۴
شیرالات آشپزخانه شاوری  ایتن کروم مات ۲۷,۷۲۸,۰۰۰ ۲۷۵
شیرالات آشپزخانه شاوری  ایتن طلا ۳۱,۱۵۴,۰۰۰ ۲۷۶
شیرالات آشپزخانه شاوری  ایتن طلامات ۳۳,۲۰۷,۰۰۰ ۲۷۷
شیرالات آشپزخانه شاوری  ایتن سفید ۲۷,۳۲۰,۰۰۰ ۲۷۸
شیرالات آشپزخانه شاوری  ایتن شیری طلا ۲۷,۷۷۳,۰۰۰ ۲۷۹
شیرالات روشویی پایه بلند  یونیک پلاس شیری طلایی ۲۱,۱۸۶,۰۰۰ ۲۸۰
شیرالات روشویی زدرا  مارینو شیری طلا ۱۳,۹۴۸,۰۰۰ ۲۸۱
شیرالات روشویی زدرا  شارپ کروم ۱۳,۶۱۸,۰۰۰ ۲۸۲
علم یونیکا  گاما کروم ۶,۰۴۴,۰۰۰ ۲۸۳
علم یونیکا شودرمدل گاما سفید کروم ۶,۵۳۱,۰۰۰ ۲۸۴
علم یونیکا  گاما شیری کروم ۶,۵۳۱,۰۰۰ ۲۸۵
علم یونیکا  بارانیا کروم ۶,۷۲۴,۰۰۰ ۲۸۶
علم یونیکا  بارانیا کروم مات ۳۵,۸۷۸,۰۰۰ ۲۸۷
علم یونیکا  بارانیا طلا ۳۸,۷۴۵,۰۰۰ ۲۸۸
علم یونیکا  بارانیا طلا مات ۴۳,۰۶۴,۰۰۰ ۲۸۹
علم یونیکا  آلما کروم ۱۹,۲۵۶,۰۰۰ ۲۹۰
علم یونیکا  آلما کروم مات ۲۲,۰۶۸,۰۰۰ ۲۹۱
علم یونیکا  آلما طلا ۳۱,۹۳۹,۰۰۰ ۲۹۲
علم یونیکا  آلما سفید کروم ۱۹,۶۰۷,۰۰۰ ۲۹۳
علم یونیکا  آلما شیری کروم ۱۹,۶۰۷,۰۰۰ ۲۹۴
علم یونیکا  آلما شیری طلا ۲۲,۷۴۲,۰۰۰ ۲۹۵
علم یونیکا  آلما مشکی طلا ۲۲,۷۴۲,۰۰۰ ۲۹۶
علم یونیکا  بالتیک کروم ۲۷,۲۴۲,۰۰۰ ۲۹۷
علم یونیکا  بالتیک کروم مات ۳۲,۹۹۰,۰۰۰ ۲۹۸
علم یونیکا  لوبک کروم ۵۶,۵۹۵,۰۰۰ ۲۹۹
علم یونیکا  لوبک طلا ۶۷,۰۹۵,۰۰۰ ۳۰۰
علم یونیکا  لوبک طلا مات ۷۱,۲۹۵,۰۰۰ ۳۰۱
باکس شیرالات توکار  A ۱۱,۹۵۹,۰۰۰ ۳۰۲
باکس شیرالات توکار  B ۱۰,۹۷۷,۰۰۰ ۳۰۳
شیرالات حمام توکار تیپ یک  روگن کروم ۲۶,۲۶۱,۰۰۰ ۳۰۴
شیرالات حمام توکار تیپ دو  روگن کروم ۱۸,۷۶۴,۰۰۰ ۳۰۵
شیرالات حمام توکار تیپ سه  روگن کروم ۳۳,۷۶۸,۰۰۰ ۳۰۶
شیرالات حمام توکار تیپ چهار  روگن کروم ۳۸,۷۶۶,۰۰۰ ۳۰۷
شیرالات توالت توکار  روگن کروم ۱۳,۸۰۸,۰۰۰ ۳۰۸
شیرالات حمام توکار تیپ یک  رومر کروم ۲۹,۷۹۹,۰۰۰ ۳۰۹
شیرالات حمام توکار تیپ دو  رومر کروم ۱۶,۸۷۴,۰۰۰ ۳۱۰
شیرالات حمام توکار تیپ سه  رومر کروم ۳۰,۱۸۸,۰۰۰ ۳۱۱
شیرالات حمام توکار تیپ چهار  رومر کروم ۳۵,۱۶۵,۰۰۰ ۳۱۲
شیرالات توالت توکار  رومر کروم ۱۲,۵۴۸,۰۰۰ ۳۱۳
شیرالات حمام توکار تیپ یک  زیگموند کروم ۲۳,۹۴۳,۰۰۰ ۳۱۴
شیرالات حمام توکار تیپ دو  زیگموند کروم ۱۸,۱۴۷,۰۰۰ ۳۱۵
شیرالات حمام توکار تیپ سه  زیگموند کروم ۲۹,۷۳۹,۰۰۰ ۳۱۶
شیرالات حمام توکار تیپ چهار  زیگموند کروم ۳۳,۶۶۱,۰۰۰ ۳۱۷
شیرالات توالت توکار  زیگموند کروم ۱۵,۳۹۳,۰۰۰ ۳۱۸
شیرالات حمام توکار تیپ یک  زیگموند طلا ۳۰,۶۹۴,۰۰۰ ۳۱۹
شیرالات حمام توکار تیپ دو  زیگموند طلا ۲۳,۱۵۰,۰۰۰ ۳۲۰
شیرالات حمام توکار تیپ سه  زیگموند طلا ۳۸,۵۸۳,۰۰۰ ۳۲۱
شیرالات حمام توکار تیپ چهار  زیگموند طلا ۴۲,۹۸۷,۰۰۰ ۳۲۲
شیرالات توالت توکار  زیگموند طلا ۱۸,۰۱۸,۰۰۰ ۳۲۳
شیرالات حمام توکار تیپ یک  زیگموند طلامات ۳۴,۷۱۹,۰۰۰ ۳۲۴
شیرالات حمام توکار تیپ دو  زیگموند طلامات ۲۵,۷۹۵,۰۰۰ ۳۲۵
شیرالات حمام توکار تیپ سه  زیگموند طلامات ۴۴,۲۸۷,۰۰۰ ۳۲۶
شیرالات حمام توکار تیپ چهار  زیگموند طلامات ۴۹,۱۹۷,۰۰۰ ۳۲۷
شیرالات توالت توکار  زیگموند طلامات ۲۰,۶۷۵,۰۰۰ ۳۲۸
شیرالات حمام توکار تیپ یک  روگن کروم ABS ۲۰,۲۵۲,۰۰۰ ۳۲۹
شیرالات حمام توکار تیپ دو  روگن کروم ABS ۱۴,۴۷۹,۰۰۰ ۳۳۰
شیرالات حمام توکار تیپ سه  روگن کروم ABS ۲۶,۰۷۱,۰۰۰ ۳۳۱
شیرالات حمام توکار تیپ چهار  روگن کروم ABS ۲۹,۹۹۲,۰۰۰ ۳۳۲
شیرالات توالت توکار  روگن کروم ABS ۱۳,۸۰۸,۰۰۰ ۳۳۳
شیرالات حمام توکار تیپ یک  رومر کروم ABS ۲۵,۱۳۹,۰۰۰ ۳۳۴
شیرالات حمام توکار تیپ دو  رومر کروم ABS ۱۳,۱۴۵,۰۰۰ ۳۳۵
شیرالات حمام توکار تیپ سه  رومر کروم ABS ۲۳,۶۴۴,۰۰۰ ۳۳۶
شیرالات حمام توکار تیپ چهار  رومر کروم ABS ۲۷,۱۱۷,۰۰۰ ۳۳۷
شیرالات توالت توکار  رومر کروم ABS ۱۲,۵۴۸,۰۰۰ ۳۳۸
شیرالات آشپزخانه  باواریا کروم ۱۴,۸۵۹,۰۰۰ ۳۳۹
شیرالات توالت  باواریا کروم ۱۰,۵۹۳,۰۰۰ ۳۴۰
شیرالات حمام  باواریا کروم ۱۲,۵۶۲,۰۰۰ ۳۴۱
شیرالات روشویی  باواریا کروم ۱۲,۹۹۹,۰۰۰ ۳۴۲
شیرالات آشپزخانه  اکو کروم ۵,۹۲۰,۰۰۰ ۳۴۳
شیرالات توالت  اکو کروم ۵,۲۴۸,۰۰۰ ۳۴۴
شیرالات حمام  اکو کروم ۶,۳۵۷,۰۰۰ ۳۴۵
شیرالات روشویی ثابت  اکو کروم ۵,۸۱۴,۰۰۰ ۳۴۶
شیرالات آشپزخانه  دانته طلا ۱۸,۱۹۴,۰۰۰ ۳۴۷
شیرالات توالت  دانته طلا ۹,۹۷۷,۰۰۰ ۳۴۸
شیرالات حمام  دانته طلا ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ۳۴۹
شیرالات روشویی  دانته طلا ۱۳,۳۴۳,۰۰۰ ۳۵۰
شیرالات آشپزخانه  دانته کروم ۱۵,۴۶۱,۰۰۰ ۳۵۱
شیرالات توالت  دانته کروم ۸,۳۱۴,۰۰۰ ۳۵۲
شیرالات حمام  دانته کروم ۹,۹۶۴,۰۰۰ ۳۵۳
شیرالات روشویی  دانته کروم ۱۱,۱۹۶,۰۰۰ ۳۵۴
شیرالات آشپزخانه  بیزانس طلامات ۲۴,۲۸۱,۰۰۰ ۳۵۵
شیرالات توالت  بیزانس طلامات ۲۵,۳۴۶,۰۰۰ ۳۵۶
شیرالات روشویی  بیزانس طلامات ۲۵,۱۱۴,۰۰۰ ۳۵۷
شیرالات روشویی  بیزانس طلامات ۳۰,۳۲۴,۰۰۰ ۳۵۸
شیرالات آشپزخانه شاوری  ایتن شیری ۲۷,۷۳۰,۰۰۰ ۳۵۹
شیرالات آشپزخانه شاوری  ایتن قرمز ۳۱,۱۷۸,۰۰۰ ۳۶۰
شیرالات آشپزخانه شاوری  ایتن سبز ۳۱,۱۷۸,۰۰۰ ۳۶۱
شیرالات آشپزخانه شاوری  ایتن ابی ۳۱,۱۷۸,۰۰۰ ۳۶۲
شیرالات آشپزخانه شاوری  ایتن نارنجی ۳۱,۱۷۸,۰۰۰ ۳۶۳
شیرالات آشپزخانه شاوری  ایتن زرد ۳۱,۱۷۸,۰۰۰ ۳۶۴
شیرالات آشپزخانه  باواریا شیری کروم ۱۶,۵۶۴,۰۰۰ ۳۶۵
شیرالات روشویی  باواریا شیری کروم ۱۳,۳۷۵,۰۰۰ ۳۶۶
شیرالات توالت  باواریا شیری کروم ۱۲,۰۷۵,۰۰۰ ۳۶۷
شیرالات حمام  باواریا شیری کروم ۱۴,۱۴۹,۰۰۰ ۳۶۸
شیرالات روشویی  باواریا شیری کروم ۱۵,۰۱۵,۰۰۰ ۳۶۹
شیرالات آشپزخانه  باواریا شیری طلا ۱۶,۴۱۲,۰۰۰ ۳۷۰
شیرالات روشویی  باواریا شیری طلا ۱۳,۹۳۹,۰۰۰ ۳۷۱
شیرالات توالت  باواریا شیری طلا ۱۲,۵۸۸,۰۰۰ ۳۷۲
شیرالات حمام  باواریا شیری طلا ۱۴,۷۲۷,۰۰۰ ۳۷۳
شیرالات روشویی  باواریا شیری طلا ۱۵,۶۳۵,۰۰۰ ۳۷۴
شیرالات آشپزخانه  مارینو مشکی طلا ۱۴,۹۹۳,۰۰۰ ۳۷۵
شیرالات روشویی  مارینو مشکی طلا ۱۳,۰۶۸,۰۰۰ ۳۷۶
شیرالات روشویی پایه بلند  مارینو مشکی طلا ۱۸,۰۹۵,۰۰۰ ۳۷۷
شیرالات روشویی  یونیک شیری طلایی ۱۵,۴۴۳,۰۰۰ ۳۷۸
شیرالات آشپزخانه  یونیک شیری طلا ۲۴,۰۷۰,۰۰۰ ۳۷۹
شیرالات توالت  یونیک شیری طلا ۱۵,۵۸۴,۰۰۰ ۳۸۰
شیرالات حمام  یونیک شیری طلا ۱۶,۸۵۵,۰۰۰ ۳۸۱
شیرالات آشپزخانه  یونیک مشکی طلا ۲۴,۰۷۰,۰۰۰ ۳۸۲
شیرالات آشپزخانه شاوری  بیزانس طلامات ۳۰,۳۸۸,۰۰۰ ۳۸۳
شیرالات آشپزخانه شاوری  لرد کروم ۱۵,۴۸۸,۰۰۰ ۳۸۴
شیرالات آشپزخانه دومنظوره  آلبرتا کروم ۱۹,۸۷۶,۰۰۰ ۳۸۵
شیرالات روشویی زدرا  اکو کروم ۵,۴۶۶,۰۰۰ ۳۸۶
شیرالات روشویی توکار  زیگموند طلامات ۲۰,۶۷۵,۰۰۰ ۳۸۷
شیرالات روشویی توکار  روگن کروم ۱۲,۵۲۷,۰۰۰ ۳۸۸
شیرالات آشپزخانه شاوری  موناکو پلاس شیری کروم ۲۴,۴۲۰,۰۰۰ ۳۸۹
شیرالات حمام توکار  رومر کروم ۱۸,۳۵۴,۰۰۰ ۳۹۰
شیرالات روشویی زدرا  پاریس کروم ۸,۴۰۰,۰۰۰ ۳۹۱
شیرالات روشویی زدرا  مارینو کروم ۱۲,۰۱۲,۰۰۰ ۳۹۲
شیرالات روشویی زدرا  اپال کروم ۸,۰۴۰,۰۰۰ ۳۹۳
شیرالات روشویی هوشمند  دانوب مشکی طلایی ۴۶,۴۹۰,۰۰۰ ۳۹۴
شیرالات روشویی هوشمند  دانوب سفید کروم ۴۶,۱۷۳,۰۰۰ ۳۹۵
شیرالات روشویی هوشمند  دانوب شیری کروم ۴۶,۱۷۳,۰۰۰ ۳۹۶
شیرالات روشویی هوشمند  دانوب طلایی ۴۵,۱۴۴,۰۰۰ ۳۹۷
فلاش تانک  مارگو سفید ۶ لیتری ۵,۰۳۶,۰۰۰ ۳۹۸
فلاش تانک  فارل سفید ۱۰ لیتری ۵,۰۳۶,۰۰۰ ۳۹۹

قیمت شیرالات شودر مهر ۱۴۰۰ و سایر قیمت شیرالات را در سایت لوکس شیر مشاهده نمایید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Scroll to Top