شیرالات ایرانی استاندارد

۱۳۹۷/۰۸/۱۸

۱۸ آبان روز ملی کیفیت

 شیرالات ایرانی استاندارد   ۱۸ آبان ماه روز ملی کیفیت   ۱۸ آبان ماه را به عنوان روز ملی کیفیت در تقویم ایران نام گذاری کرده […]