قیمت شیرالات تنسر شهریور ۱۴۰۰

با توجه به گران شدن اکثر شیرآلات در شهریور ماه ۱۴۰۰ در این مقاله از سایت لوکس شیر بار دیگر در بحث قیمت گذاری شیرآلات و نمایش قیمت شیرآلات به مصرف کنندگان محترم ، قیمت شیرالات تنسر شهریور ۱۴۰۰ را برای شما آماده و تدوین نموده ایم تا با آگاهی بیشتر محصولات مورد نظر خود را خریداری نمایید.با لوکس شیر اولین سایت تخصصی شیرالات ساختمانی در ایران همراه باشید.

بهترین شیرالات ایرانی و مقایسه آن توسط کارشناسان لوکس شیر را مشاهده نمایید.

برای مشاهده آرشیو کامل قیمت شیرالات تنسر کلیک نمایید.

قیمت شیرالات تنسر شهریور ۱۴۰۰

 دانلود لیست قیمت شیرالات تنسر شهریور 1400

قیمت شیرالات تنسر

نام مدل قیمت (ریال) لینک محصول
ست شیرآلات تنسر مدل لوتوس کروم ۵۳,۷۰۰,۰۰۰ ۱
ست شیرالات تنسر مدل سانیل کروم ۴۴,۷۰۰,۰۰۰ ۲
ست شیرالات تنسر مدل سانیل طلایی ۵۱,۶۰۰,۰۰۰ ۳
ست شیرالات تنسر مدل سانیل استیل ۵۱,۶۰۰,۰۰۰ ۴
ست شیرالات تنسر مدل سانیل رز طلایی ۵۳,۶۰۰,۰۰۰ ۵
ست شیرالات تنسر مدل آرمانی کروم ۶۳,۳۵۰,۰۰۰ ۶
ست شیرالات تنسر مدل آرمانی استیل ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ۷
ست شیرالات تنسر مدل پانی کروم ۴۵,۷۵۰,۰۰۰ ۸
ست شیرالات تنسر مدل پانی طلایی ۵۲,۷۵۰,۰۰۰ ۹
ست شیرالات تنسر مدل فنسی کروم ۶۱,۰۵۰,۰۰۰ ۱۰
ست شیرالات تنسر مدل آکوا کروم ۹۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱
ست شیرالات تنسر مدل آکوا شیری ۹۸,۶۵۰,۰۰۰ ۱۲
ست شیرالات تنسر مدل فینو سفید طلایی ۹۳,۱۵۰,۰۰۰ ۱۳
ست شیرالات تنسر مدل فینو سفید کروم ۸۸,۹۵۰,۰۰۰ ۱۴
ست شیرالات تنسر مدل پورتو استیل ۴۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱۵
ست شیرالات تنسر مدل پورتو طلایی ۴۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱۶
ست شیرالات تنسر مدل نورا کروم ۴۴,۴۵۰,۰۰۰ ۱۷
ست شیرالات تنسر مدل نورا سفید ۴۷,۸۵۰,۰۰۰ ۱۸
ست شیرالات تنسر مدل نایس کروم ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹
ست شیرالات تنسر مدل نایس شیری ۴۹,۴۰۰,۰۰۰ ۲۰
ست شیرالات تنسر مدل فنسی سفید طلایی ۶۶,۸۵۰,۰۰۰ ۲۱
ست شیرالات تنسر مدل فریس سفید طلایی ۷۹,۲۵۰,۰۰۰ ۲۲
ست شیرالات تنسر مدل پورتو رزطلایی ۴۳,۲۵۰,۰۰۰ ۲۳
ست شیرالات تنسر مدل رومنس کروم ۶۸,۳۰۰,۰۰۰ ۲۴
ست شیرالات تنسر مدل کاین کروم ۲۴,۱۵۰,۰۰۰ ۲۵
ست شیرالات تنسر مدل کاپریس کروم ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ ۲۶
ست شیرالات تنسر مدل موناکو کروم ۳۳,۷۵۰,۰۰۰ ۲۷
ست شیرالات تنسر مدل راین کروم ۵۱,۱۰۰,۰۰۰ ۲۸
ست شیرالات تنسر مدل لوکا کروم ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ ۲۹
ست شیرالات تنسر مدل سی ینا کروم ۳۷,۹۰۰,۰۰۰ ۳۰
ست شیرالات تنسر مدل سی ینا سفید ۴۳,۰۵۰,۰۰۰ ۳۱
ست شیرالات تنسر مدل سی ینا استیل ۴۴,۸۵۰,۰۰۰ ۳۲
ست شیرالات تنسر مدل سی ینا طلایی مات ۴۶,۸۰۰,۰۰۰ ۳۳
 توالت تنسر مدل سانیل کروم ۹,۸۵۰,۰۰۰ ۳۴
 روشویی تنسر مدل سانیل کروم ۸,۰۵۰,۰۰۰ ۳۵
 آشپزخانه تنسر مدل سانیل کروم ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶
 حمام تنسر مدل سانیل کروم ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ ۳۷
 توالت تنسر مدل سانیل طلایی ۱۱,۴۵۰,۰۰۰ ۳۸
 روشویی تنسر مدل سانیل طلایی ۹,۴۵۰,۰۰۰ ۳۹
 آشپزخانه تنسر مدل سانیل طلایی ۱۴,۹۵۰,۰۰۰ ۴۰
 حمام تنسر مدل سانیل طلایی ۱۵,۷۵۰,۰۰۰ ۴۱
 توالت تنسر مدل سانیل استیل ۱۱,۴۵۰,۰۰۰ ۴۲
 روشویی تنسر مدل سانیل استیل ۹,۴۵۰,۰۰۰ ۴۳
 آشپزخانه تنسر مدل سانیل استیل ۱۴,۹۵۰,۰۰۰ ۴۴
 حمام تنسر مدل سانیل استیل ۱۵,۷۵۰,۰۰۰ ۴۵
 توالت تنسر مدل سانیل رز طلایی ۱۱,۹۵۰,۰۰۰ ۴۶
 روشویی تنسر مدل سانیل رز طلایی ۹,۸۵۰,۰۰۰ ۴۷
 آشپزخانه تنسر مدل سانیل رز طلایی ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ ۴۸
 حمام تنسر مدل سانیل رز طلایی ۱۶,۳۰۰,۰۰۰ ۴۹
 توالت تنسر مدل پانی کروم ۱۰,۶۵۰,۰۰۰ ۵۰
 روشویی تنسر مدل پانی کروم ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۵۱
 آشپزخانه تنسر مدل پانی کروم ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ ۵۲
 حمام تنسر مدل پانی کروم ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ ۵۳
 توالت تنسر مدل پانی طلایی ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ ۵۴
 روشویی تنسر مدل پانی طلایی ۱۰,۸۵۰,۰۰۰ ۵۵
 آشپزخانه تنسر مدل پانی طلایی ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ ۵۶
 حمام تنسر مدل پانی طلایی ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ ۵۷
 توالت تنسر مدل پورتو رزطلایی ۹,۲۰۰,۰۰۰ ۵۸
 روشویی تنسر مدل پورتو رزطلایی ۹,۷۵۰,۰۰۰ ۵۹
 آشپزخانه تنسر مدل پورتو رزطلایی ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ ۶۰
 حمام تنسر مدل پورتو رزطلایی ۱۱,۸۵۰,۰۰۰ ۶۱
 توالت تنسر مدل پورتو استیل ۸,۷۵۰,۰۰۰ ۶۲
 روشویی تنسر مدل پورتو استیل ۹,۳۵۰,۰۰۰ ۶۳
 آشپزخانه تنسر مدل پورتو استیل ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ ۶۴
 حمام تنسر مدل پورتو استیل ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ ۶۵
 توالت تنسر مدل پورتو طلایی مات ۸,۷۵۰,۰۰۰ ۶۶
 روشویی تنسر مدل پورتو طلایی ۹,۳۵۰,۰۰۰ ۶۷
 آشپزخانه تنسر مدل پورتو طلایی ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ ۶۸
 حمام تنسر مدل پورتو طلایی ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ ۶۹
 توالت تنسر مدل نورا کروم ۱۰,۵۵۰,۰۰۰ ۷۰
 روشویی تنسر مدل نورا کروم ۸,۰۵۰,۰۰۰ ۷۱
 آشپزخانه تنسر مدل نورا ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ ۷۲
 حمام تنسر مدل نورا کروم ۱۳,۵۵۰,۰۰۰ ۷۳
 توالت تنسر مدل نورا سفید ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ ۷۴
 روشویی تنسر مدل نورا سفید ۸,۷۰۰,۰۰۰ ۷۵
 آشپزخانه تنسر مدل نورا سفید ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ ۷۶
 حمام تنسر مدل نورا سفید ۱۴,۵۵۰,۰۰۰ ۷۷
 توالت تنسر مدل نایس کروم ۹,۱۵۰,۰۰۰ ۷۸
 روشویی تنسر مدل نایس کروم ۹,۲۰۰,۰۰۰ ۷۹
 آشپزخانه تنسر مدل نایس کروم ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ ۸۰
 حمام تنسر مدل نایس کروم ۱۴,۷۵۰,۰۰۰ ۸۱
 توالت تنسر مدل نایس شیری ۹,۹۵۰,۰۰۰ ۸۲
 روشویی تنسر مدل نایس شیری ۹,۸۵۰,۰۰۰ ۸۳
 آشپزخانه تنسر مدل نایس شیری ۱۳,۸۵۰,۰۰۰ ۸۴
 حمام تنسر مدل نایس شیری ۱۵,۷۵۰,۰۰۰ ۸۵
 توالت تنسر مدل لوتوس کروم ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ ۸۶
 روشویی تنسر مدل لوتوس کروم ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ ۸۷
 آشپزخانه تنسر مدل لوتوس کروم ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ ۸۸
 حمام تنسر مدل لوتوس کروم ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۸۹
 توالت تنسر مدل رومنس کروم ۱۶,۱۰۰,۰۰۰ ۹۰
 روشویی تنسر مدل رومنس کروم ۱۲,۹۵۰,۰۰۰ ۹۱
 آشپزخانه تنسر مدل رومنس کروم ۱۸,۸۵۰,۰۰۰ ۹۲
 حمام تنسر مدل رومنس کروم ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ ۹۳
 توالت تنسر مدل آرمانی کروم ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹۴
 روشویی تنسر مدل آرمانی کروم ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۹۵
 آشپزخانه تنسر مدل آرمانی کروم ۲۳,۶۵۰,۰۰۰ ۹۶
 حمام تنسر مدل آرمانی کروم ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ ۹۷
 توالت تنسر مدل آرمانی استیل ۱۲,۹۵۰,۰۰۰ ۹۸
 روشویی تنسر مدل آرمانی استیل ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ ۹۹
 آشپزخانه تنسر مدل آرمانی استیل ۲۵,۸۵۰,۰۰۰ ۱۰۰
 حمام تنسر مدل آرمانی استیل ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ ۱۰۱
 توالت تنسر مدل فنسی سفید طلایی ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۲
 روشویی تنسر مدل فنسی شیری طلایی ۱۳,۵۵۰,۰۰۰ ۱۰۳
 آشپزخانه تنسر مدل فنسی شیری طلایی ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۴
 حمام تنسر مدل فنسی سفید طلایی ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱۰۵
 توالت تنسر مدل فنسی کروم ۱۲,۷۰۰,۰۰۰ ۱۰۶
 روشویی تنسر مدل فنسی کروم ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ ۱۰۷
 آشپزخانه تنسر مدل فنسی کروم ۱۶,۳۵۰,۰۰۰ ۱۰۸
 حمام تنسر مدل فنسی کروم ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ ۱۰۹
 توالت تنسر مدل آکوا کروم ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ ۱۱۰
 روشویی تنسر مدل آکوا کروم ۲۱,۰۵۰,۰۰۰ ۱۱۱
 آشپزخانه تنسر مدل آکوا کروم ۲۶,۹۰۰,۰۰۰ ۱۱۲
 حمام تنسر مدل آکوا کروم ۲۶,۲۵۰,۰۰۰ ۱۱۳
 توالت تنسر مدل آکوا شیری ۲۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱۱۴
 روشویی تنسر مدل آکوا شیری ۲۱,۹۵۰,۰۰۰ ۱۱۵
 آشپزخانه تنسر مدل آکوا شیری ۲۸,۰۵۰,۰۰۰ ۱۱۶
 حمام تنسر مدل آکوا شیری ۲۷,۴۰۰,۰۰۰ ۱۱۷
 توالت تنسر مدل فینو سفید طلایی ۲۵,۲۵۰,۰۰۰ ۱۱۸
 روشویی تنسر مدل فینو سفید طلایی ۱۸,۳۵۰,۰۰۰ ۱۱۹
 آشپزخانه تنسر مدل فینو سفید طلایی ۲۲,۳۰۰,۰۰۰ ۱۲۰
 حمام تنسر مدل فینو سفید طلایی ۲۷,۲۵۰,۰۰۰ ۱۲۱
 توالت تنسر مدل فینو سفید ۲۳,۷۰۰,۰۰۰ ۱۲۲
 روشویی تنسر مدل فینو سفید کروم ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ۱۲۳
 آشپزخانه تنسر مدل فینو سفید کروم ۲۱,۶۵۰,۰۰۰ ۱۲۴
 حمام تنسر مدل فینو سفید کروم ۲۶,۱۰۰,۰۰۰ ۱۲۵
 توالت تنسر مدل فریس سفید طلایی ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ ۱۲۶
 روشویی تنسر مدل فریس سفید طلایی ۱۸,۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷
 آشپزخانه تنسر مدل فریس سفید طلایی ۲۲,۵۵۰,۰۰۰ ۱۲۸
 حمام تنسر مدل فریس سفید طلایی ۲۲,۳۰۰,۰۰۰ ۱۲۹
 آشپزخانه شاوری تنسر مدل زیماک کروم ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ ۱۳۰
 آشپزخانه شاوری تنسر مدل زیماک سفید ۲۲,۵۵۰,۰۰۰ ۱۳۱
 آشپزخانه شاوری تنسر مدل زیماک استیل ۲۳,۶۰۰,۰۰۰ ۱۳۲
یونیورست دوکاره تنسر مدل اکو سفید ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۳
یونیورست دوکاره تنسر مدل کروم ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱۳۴
یونیورست دوکاره تنسر مدل ترکیبی سفید ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۱۳۵
یونیورست دوکاره تنسر مدل اکو سفید ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۶
یونیورست دوکاره تنسر مدل اکو طلایی ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ ۱۳۷
یونیورست دوکاره تنسر مدل ترکیبی طلایی ۲۶,۶۵۰,۰۰۰ ۱۳۸
 روشویی تنسر مدل سانیل کروم ۱۶,۴۵۰,۰۰۰ ۱۳۹
 روشویی تنسر مدل سانیل طلایی ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰
 روشویی تنسر مدل سانیل استیل ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۱
 روشویی تنسر مدل سانیل رز طلایی ۱۸,۴۵۰,۰۰۰ ۱۴۲
 روشویی تنسر مدل آرمانی کروم ۲۳,۳۵۰,۰۰۰ ۱۴۳
 روشویی تنسر مدل آرمانی استیل ۲۴,۹۰۰,۰۰۰ ۱۴۴
 روشویی تنسر پایه بلند مدل رومنس کروم ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ ۱۴۵
 توالت تنسر مدل راین کروم ۱۲,۵۵۰,۰۰۰ ۱۴۶
 روشویی تنسر مدل راین کروم ۹,۳۰۰,۰۰۰ ۱۴۷
 آشپزخانه تنسر مدل راین کروم ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ ۱۴۸
 حمام تنسر مدل راین کروم ۱۴,۹۵۰,۰۰۰ ۱۴۹
 توالت تنسر مدل کاین کروم ۵,۴۵۰,۰۰۰ ۱۵۰
 روشویی تنسر مدل کاین کروم ۵,۲۰۰,۰۰۰ ۱۵۱
 توالت تنسر مدل موناکو کروم ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵۲
 روشویی تنسر مدل موناکو کروم ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۳
 آشپزخانه تنسر مدل موناکو کروم ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ۱۵۴
 حمام تنسر مدل موناکو کروم ۹,۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۵
 آشپزخانه تنسر مدل کاین کروم ۶,۴۰۰,۰۰۰ ۱۵۶
 توالت تنسر مدل کاپریس کروم ۷,۷۰۰,۰۰۰ ۱۵۷
 روشویی تنسر مدل کاپریس کروم ۷,۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۸
 آشپزخانه تنسر مدل کاپریس کروم ۹,۸۵۰,۰۰۰ ۱۵۹
 حمام تنسر مدل کاپریس کروم ۱۰,۶۰۰,۰۰۰ ۱۶۰
 حمام تنسر مدل کاین کروم ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۶۱
 توالت تنسر مدل لوکا کروم ۱۳,۹۵۰,۰۰۰ ۱۶۲
 روشویی تنسر مدل لوکا کروم ۱۳,۷۵۰,۰۰۰ ۱۶۳
 آشپزخانه تنسر مدل لوکا کروم ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ ۱۶۴
 حمام تنسر مدل نایس لوکا کروم ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ ۱۶۵
 حمام تنسر مدل لوکا کروم ۱۵,۰۵۰,۰۰۰ ۱۶۶
 روشویی تنسر مدل سی ینا کروم ۹,۴۵۰,۰۰۰ ۱۶۷
 روشویی تنسر مدل سی ینا کروم ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ ۱۶۸
 حمام تنسر مدل سی ینا کروم ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ ۱۶۹
 توالت تنسر مدل سی ینا کروم ۸,۲۰۰,۰۰۰ ۱۷۰
 آشپزخانه شاوری تنسر مدل سی ینا کروم ۹,۸۵۰,۰۰۰ ۱۷۱
 روشویی تنسر مدل سی ینا سفید ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ۱۷۲
 توالت تنسر مدل سی ینا سفید ۹,۴۰۰,۰۰۰ ۱۷۳
 حمام تنسر مدل سی ینا سفید ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱۷۴
 آشپرخانه تنسر مدل سی ینا سفید ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱۷۵
 توالت تنسر سی ینا استیل ۹,۸۰۰,۰۰۰ ۱۷۶
 حمام تنسر مدل سی ینا استیل ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ ۱۷۷
 آشپزخانه سی ینا استیل ۱۱,۸۵۰,۰۰۰ ۱۷۸
 روشویی تنسر مدل سی ینا استیل ۱۵,۸۵۰,۰۰۰ ۱۷۹
 روشویی تنسر مدل سی ینا استیل ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ ۱۸۰
 آشپزخانه سی ینا طلایی مات ۱۲,۳۵۰,۰۰۰ ۱۸۱
 روشویی تنسر مدل سی ینا طلایی مات ۱۶,۳۵۰,۰۰۰ ۱۸۲
 حمام تنسر مدل سی ینا طلایی مات ۱۲,۹۵۰,۰۰۰ ۱۸۳
 توالت تنسر سی ینا طلایی مات ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ ۱۸۴
 روشویی تنسر سی ینا طلایی مات ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱۸۵
 شاوری تنسر مدل زانتی کروم ۲۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱۸۶
 شاوری تنسر مدل زانتی طلایی مات ۲۶,۱۰۰,۰۰۰ ۱۸۷
 آشپزخانه شاوری تنسر مدل زیماک طلایی ۲۳,۶۰۰,۰۰۰ ۱۸۸
 آشپزخانه شاوری تنسر مدل زیماک رزطلایی ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱۸۹
 توالت تنسر توکار کروم ۱۸,۵۵۰,۰۰۰ ۱۹۰
 حمام تنسر توکار کروم ۳۴,۸۰۰,۰۰۰ ۱۹۱
 آشپزخانه دو منظوره تنسر مدل سانتانا سفید ۲۶,۲۵۰,۰۰۰ ۱۹۲
 آشپزخانه دو منظوره تنسر مدل سانتانا طلایی مات ۲۸,۹۵۰,۰۰۰ ۱۹۳
 آشپزخانه دو منظوره تنسر مدل سانتانا استیل ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۴
 روشویی تنسر مدل سینا گلدمات ۱۵,۶۵۰,۰۰۰ ۱۹۵
 روشویی تنسر مدل سینا استیل ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ ۱۹۶
 توالت توکار تنسر کروم ۱۸,۳۵۰,۰۰۰ ۱۹۷
 حمام توکار تنسر کروم ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱۹۸
 یونیورست دوکاره اکو تنسر کروم ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱۹۹
 یونیورست دوکاره ترکیبی تنسر کروم ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۰
مکانیزم حمام تنسر ۸,۱۵۰,۰۰۰ ۲۰۱
مکانیزم توالت تنسر ۵,۲۰۰,۰۰۰ ۲۰۲

قیمت شیرآلات تنسر شهریور ۱۴۰۰ و سایر قیمت شیرالات را در سایت لوکس شیر مشاهده نمایید

ما را در شبکه های اجتماعی نیز دنبال نمایید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top